Řidiči nejsou a nebudou

       Poslední dobou se v tisku objevují informace o nedostatku řidičů nákladní dopravy. Zprávy hovoří o nedostatku několika tisíců řidičů pro tuzemské dopravce. Velkým problémem je i kvalita samotných řidičů. Sdružení autodopravců Česmad hovoří o nespolehlivých, neprofesionálních řidičích a chronických fluktuantech.

 

 


       Sdružení řidičů CZ bedlivě sleduje vývoj situace v nákladní dopravě, zejména pracovně právní vztahy mezi dopravci a řidiči. V poslední době jsme zaznamenali ohromný nárůst odchodu řidičů do jiných profesí. Důvodem odchodu jsou stále se zhoršující podmínky pro vykonávání práce řidiče. Pod záminkou světové krize dochází ke krácení mzdy až na úroveň 9800 Kč hrubého, což je podle katalogu prací nejnižší možná mzda pro řidiče nákladního automobilu. Řidičům jsou neoprávněně kráceny, či úplně nevypláceny cestovní náhrady (diety), firmy přistupují k nezákonnému odměňování řidičů podle ujetých kilometrů či převezeného zboží. Je vyvíjen nátlak na porušování předpisů ať už povolených dob řízení, nebo povolených hmotnostních limitů. Zcela otevřeně je řidičům přikazováno porušovat jim závazné předpisy. Za nesplnění takových příkazů jsou řidiči trestáni srážkami ze mzdy, z cestovních náhrad, vyplácením pouze minimální mzdy a podobně.
        Sdružení řidičů CZ naopak vnímá velký nedostatek pracovních příležitostí pro profesionální řidiče, kteří nechtějí porušovat právní normy a žádají za svou práci mzdu vyplácenou dle zákoníku práce, včetně příplatků a proplácení cestovních náhrad v platné výši. Oboustranné respektování zákonů a platných norem. V situaci, kdy ani největší dopravní firmy v České republice nejsou schopny nabídnout zaměstnanci podmínky stanovené zákoníkem práce, nelze očekávat zájem profesionálních řidičů o práci v autodopravě. Nutně musí sami dopravci změnit personální politiku. Řidiči nemohou současný stav ovlivnit jinak, než odchodem k jiným profesím. Dojde-li k narovnání vztahu se zaměstnanci, zvýší se zájem o práci řidiče. Jen tak lze zabránit odchodu řidičů. Čeští řidiči stále častěji nachází uplatnění v zahraničí, zejména Anglii, Irsku, Holandsku, ale i v USA a Kanadě. Podmínky pro ně jsou naprosto nesrovnatelné s tuzemskými.

                                                              Za Sdružení řidičů CZ napsal Petr Vysoký