Vážení, rozhodli jsem se na základě informací, že Ministerstvo dopravy ČR chce novelou zákona 361/2000 Sb změnit v zákoně následující větu:
" Řidič nesmí ... řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích",
poptat odpovídající státní úřady, jakým způsobem by to měl řidič udělat, aby odklidil led ve výšce cca 4 metry. Zde Vám přinášíme reakce státní správy. Zvláště

doporučujeme vysvětlení z ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy ČR:
http://sdruzeni.proridice.eu/snih/MD_snih.pdf
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
http://sdruzeni.proridice.eu/snih/MPSV_snih.pdf
Státní úřad bezpečnosti práce:
http://sdruzeni.proridice.eu/snih/SUIP_snih.pdf

Zde je náš dotaz, zaslaný MD, MPSV, SUIP, MV ČR a Výzkumný ústav bezpečnosti práce.
MVČR odpovědělo, že to není v jejich gesci a Výzkumný ústav nereagoval. MD odpovědělo teprve až po naší přímé intervenci přes ministra dopravy.
http://sdruzeni.proridice.eu/snih/dotaz_snih.pdf