Pojištění právní ochrany AXA ASSISTANCE

     Sdružení řidičů CZ, z.s. zajistilo pro řidiče výhodné pojištění právní ochrany řidiče.

 

Rozsah pojištění  

Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době pojistné události pojištěným.

 

Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.

Nabízíme následující varianty pojištění v závislosti na rozsahu pojistných nebezpečí:

1.       Varianta pojištění právní asistence řidiče s pracovním právem  - 1900,-Kč ročně :

  

2.       Varianta pojištění právní asistence řidiče bez pracovního práva - 1200,-Kč ročně :

  

 

Pojistitel poskytne pojistné plnění do celkové výše 500 000 Kč, tento roční limit pojistného plnění se vztahuje na pojistné události každého jednotlivého pojištěného, které nastanou v průběhu pojistného období (1 rok).

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo v době trvání pojištění, tj. neřeší spory či situace, které vznikly před počátkem pojištění.


 

Pojištění právní asistence / vozidlo

Co je pojištění právní asistence? Proč je dobré mít takové pojištění? Nebo je to zbytečné? V jakých případech ho využiji? Na co všechno jsem pojištěn? Co všechno získám? Kdy takové pojištění využiji? Pokusíme se odpovědět na tyto nejzákladnější a nejčastější otázky.
 

Pojištění právní asistence / vozidlo je produkt zaměřený na pomoc řidičům. Ať už při výkonu povolání, tak i při soukromé cestě. Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem.
Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době pojistné události pojištěným. Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.
Pojištěný získá nejen možnost využití služeb právníka ( do výše 500 000Kč / rok), ale i zároveň asistenční službu při řešení jakéhokoliv problému na svých cestách. Jde o zprostředkování tlumočníka při policejní kontrole, nehodě, zajištění náhrady škody z dopravní nehody v ČR nebo v zahraničí (Zahraničí je členský stát Evropské Unie, nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor, s výjimkou České republiky; dále F.Y.R.O.M. (Makedonie),Chorvatsko, Srbsko, Kosovo, Černá Hora a Turecko), doručení finanční hotovosti do zahraničí na úhradu kauce, nebo pokuty a také právní pomoc při správním řízení. Mimo jiné Vám pracovníci asistenční služby, která je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu poskytnou pomoc při řešení problému, okamžitou pomoc právníka, tlumočníka či soudního znalce. Neocenitelná je například pomoc při dopravní nehodě, zejména v zahraničí. Pojištěný dostane okamžité rady odborníka jak postupovat, co podepsat a jakým způsobem řešit vzniklou situaci v jeho zájmu a tím zajistit co nejlepší podmínky pro případné správní řízení. Takové rady z pravidla pomohou pojištěnému předejít zbytečným průtahům a a pokutám za neúmyslné pochybení při řešení dopravní nehody, ať zaviněné nebo nezaviněné pojištěným. To oceníte zejména při takové události v zahraničí, kdy bývá nemalou bariérou i znalost místního jazyka a místních zákonů.
Toto pojištění lze rozšířit i o pojištění pomoci ve sporu se zaměstnavatelem - pracovní právo. To ocení zejména profesionální řidiči. V dnešní době se velmi rozmáhá snaha některých zaměstnavatelů snižovat veškeré náklady na provoz firmy, s níž jde ruku v ruce neoprávněné srážky ze mzdy za porušení či nedodržení čehokoliv, krácení a nevyplácení diet a nárokových položek mzdy řidiče. Tyto praktiky jsou dnes zcela běžné. Různé změny v odměňování řidičů, nezákonné postupy při výpočtech mzdy, ale i tlak na porušování Nř., 561/2006 a s tím spojené podvody a falešná potvrzení. Ve všech takových případech má pojištěný nárok na pomoc odborníků. Do takových situací se dostávají profesionální řidiči, jezdící několik tisíc kilometrů měsíčně prakticky každý den.Dokumenty ke stažení       :  http://soubory.sdruzeniridicu.cz/?dir=/AXA

Sjednání pojištění online  :  http://formtools.sdruzeniridicu.cz/moje/axa.htm

www.axa-assistance.cz