Vážení poslanci, senátoři, státní úředníci, občané a motoristé.....

Dovolte mi, aby jsme se všichni zamysleli nad návrhem, zakázat celoplošně a bez vyjímky předjíždění nákladních vozidel v naší zemi....
všichni jistě chápeme, že bezpečnost na našich silnicích by měla být priorita všech zúčastněných, ale tímto návrhem se tato priorita nejenom "odsune" za politické body některých vysoko-postavených jednotlivců, ale tento návrh pokud vstoupí v platnost, velmi "pomůže" k dalším krizovým situacím na našich silnicích a dálnicích-obvzláště na trasách :
Rozvadov- Praha(D-5)
Praha-Brno-Ostrava (D-1 především+ R-46)
Praha-Hr.Králové(D-11)
a dále na hlavních silničních tazích silnic 1.třídy


Tento návrh :
- znevýhodňuje a omezuje jeden druh řidičů,je to jasná diskriminace určitého druhu dopravy
-vytváří na silnicích obecně dojem a zdání, ŽE někteří uživatelé komunikací jsou si rovnější a mají tudíž plné právo (oproti ostatním) tyto komunikace užívat na úkor ostatních
-vytváří a vzbuzuje v řidičích ( tímto návrhem dotčených) jednak averzi vůči těm zvýhodněným a za druhé v nich zvyšuje neúměrně stres a napětí z mnoha důvodů..(jsou vázání časovými okny, vykládky, termíny, a pod,)
-při vytvoření mnoha-kilometrových kolon, které se beztak na našich silnicích stávají skutečností, je o mnoho desítek % větší pravděpodobnost konfliktů srážek a kolizí vyplývající z takového provozu....
-při jízdě v těchto kolonách nelze ani dodržet bezpečnou vzdálenost mezi vozidly ( vozidla které opouštějí silnici a také se na ní napojují)
-převážná většina dopravních odborníků je -z hlediska bezpečnosti proti !!!! takové regulaci dopravy
-tento návrh přinese všem jen více nehod - více nervů - více nevraživosti na silnicích (kterou mimochodem stále přikrmují ve sdělovacích prostředcích "akční" novináři a zpravodajové)


Další rizika z tohoto návrhu vyplývající:

-počet nákladních vozidel, které se "přesunou" v některých úsecích na tzv. okresní silnice se pravděpodobně zvýší, a tím dojde i na vetší míru poškození těchto silnic, protože nejsou konstrukčně a primárně stavěna na tento druh provozu a zatížení
-současně údržba a opravy těchto silnic budou stát nemalé fin.prostředky v době, kdy státní pokladna nemá ani na dokončení rozestavěných staveb
-neúměrný stres a strach řidičů kteří běžně "pospíchají" ( termínovaná přeprava, jednání,schůze s obchodními partnery) způsobí v mnoha místech naprostý kolaps, mnoho kolizí a nehod, kdy VŠECHNA vozidla budou stát (jako se to děje už dnes) nebo se budou pohybovat 10-40 kilometrovou rychlostí a to na dálnici prosím

-prosíme (my všichni soudní řidiči, ať velkých, či malých vozidel) zamyslete se nad důsledky svého konání a hlavně nad důsledky uvedení takovéto úpravy v praxi


návrhy nás řidičů:

- zákazy předjíždění ano ( v úsecích, kde to má opravdu smysl) a ne jen umístění značky bez rozmyslu -jen aby tam něco bylo a byla "čárka ve výkazu"
-stanovení minimální rychlosti v místech, kde se tvoří při opravách (hlavně na dálnicích ) "špunty"-zácpy které jsou výsledkem neohleduplného chování řidičů hlavně osobních vozidel a dodržování pravidla "zipu"
-zákaz předjíždění pouze v určité hodiny a na úsecích, kde je to opravdu potřebné
-důrazně kontrolovat, v rámci možností i chování řidičů osobních vozidel ve vztahu k nákladním( mnoho nehod je způsobeno agresí a a přímo veřejným ohrožením ze strany řidičů os.vozidel a různých "rychlých" služeb
-žádáme stejný "metr" na VŠECHNY řidiče bez rozdílu ( v praxi se mnohokráte setkáváme s šikanováním-překrucováním zákonů a ukládáním nesmyslných pokut,za něco, co samotný řidič nemá možnost ani v nejmenším ovlivnit)
-dále poukazujeme na to, že současná situace je zapříčiněna dlouhodobým neakceptováním nárůstu dopravy v naší zemi a v absolutně nedostatečné výchově nastávajících řidičů už na úrovni autoškol, kdy tito "absolventi" mnohdy nemají základní znalosti, jak se zachovat v běžném provozu ( hlavně na křižovatkách a na dálnicích) ve vztahu k mnohonásobně těžším vozidlům-nevědí nic o rozměrech ani hmotnostech těchto vozidel "prudká brždění bez příčiny před nákladním vozidlem" používání připojovacích pruhů na více-proudých silnicích a bezproblémového zařazení se do provozu a pod.
- obecně v médiích v naší zemi je problém dopravy a bezpečnosti a s tím související tolerance skoro nebo zcela opomíjena

- na úsecích, kde se pracuje -provádí údržba, zavést a to povinně: 24 hodinovou pracovní dobu, aby se co nejvíc zkrátila doba uzavírek (tak jak je to v civilizované evropě běžné) kromě nejnutnějších technologických přestávek
- rádi bychom si také přáli, aby firmy, které rekonstrukce ať mostů nebo vozovek provádějí, byly řádně a nekompromisně vybírány a kontrolovány, aby nedocházelo k předčasnému poškozování dopravní sítě, tak, jako se to děje v dnešní době, a práce těchto firem a lidí je znehodnocována požadavky státu na cenu a nikoliv na kvalitu( v mnohých případech dochází k propadání povrchů jak v okolí mostů, tak poškozování samotných povrchů vozovek)
- toto poškození a všeobecně technický stav některých našich komunikací je alarmující a neumožňuje řidičům se plně soustředit na řízení, ale mnohdy jsou nuceni místo řízení úpěnlivě koukat těsně před vozidlo a sledovat nerovnosti a díry na silnicích, což v konečném důsledku přináší snížení pozornosti jako takové, více nehod, poškozování vozidel těchto řidičů


dále se jako řidiči ptáme:

-jakým právem se snažíte omezovat jednu skupinu oproti jiné??? (ti ostatní jsou nadlidé? mají snad větší práva?)
-každé nákl. vozidlo platí nemalé částky za používání silnic a dálnic-ty jsou v poměru "cena-kvalita" se zahraničím hlavně kvalita D-1je katastrofální v důledku nezájmu, odpovědných lidí od úrovně krajů až po Vás politiky-bohužel
-Vy jste byli Ti (obecně od r, 1989), kteří mají hlavní podíl na stavu dopravní ifrastruktury v naší zemi, svým nezájmem odsouváním problémů, které se daly očekávat ihned po změnách v naší zemi
-každý kdo se o dopravní problematiku zajímá, s hrůzou sleduje, jak se na poslední chvíli buduje například spojení dálnic okolo Prahy okruhem, který by odvedl dopravu z města dříve, něž se úplně zalkne
(pozn. sám jsem se také zúčastnil dokončování "barandova mostu")
všechny tyto stavby současně s generální opravou D-1 a současným rozšířením na 3 pruhy v celé délce, to měly být priority už před 15 lety , kdy byly nejen ceny nižší, ale státní pokladna plnější-bohužel politické vedení mělo na "práci " pravděpodobně důležitější věci než se zabývat dopravou
-vyjmenovávat různé chyby ale není účelem-účelem je domoci se pomoci společnými silami k právním normám, které jsou běžné ve vyspělé Evropě na západ od našich hranic

toto zamyšlení v žádném případě neobsahuje celou šíři problému, která má ( nebo nedej bůh)bude mít mnohem širší a horší dopad....


děkujeme, že jste dočetli až do konce a snad tento náš podnět vezmete v potaz ke spokojenosti nás všech

 

Diskuse k článku zde :

http://board.proridice.eu/viewtopic.php?f=20&t=234