Dnešní provoz na našich silnicích probíhá v dost neutěšeném tempu a tak se nabízí otázka, jak se k sobě chovat v určitých situacích. Tyto "postřehy " a zamyšlení vycházejí z dlouholeté praxe mnoha řidičů a snad pomohou hlavně těm začínajícím a i jiným řidičům při běžném provozu tak, aby se nám všem jezdilo lépe, s menšími nervy a stresem.....Všichni jsme řidiči -zdaleka ne všichni jsme na silnicích i lidé.

 

Nákladní doprava – slovo do vlastních řad: Všemi proklínané kamiony (lépe nákladní vozy) a přesto potřebné - bez rozdílu hmotnosti a velikosti. My, řidiči z povolání, bychom si měli v prvé řadě uvědomit, že mnoho z nás se snaží  nazývat se "profesionály" a podle toho by mělo vypadat naše chování na silnicích, bez ohledu na skutky ostatních účastníků vůči nám....

Obecně – jakýkoliv druh komunikace:
-nejezdíme v těsném závěsu za vozem před námi, kolikrát nemůžeme vidět před něj, a tak reakce jeho řidiče lze jen těžko předvídat. Mimoto přes vůz před námi nevidíme případné překážky na krajnici a pak nemusíme stihnout se jim vyhnout.
-dbáme na řádné a funkční osvětlení našeho vozidla (soupravy).
- pokud máme na voze instalována doplňková světla (rampy apod.), používáme je s rozumem, včas je tlumíme - nebudeme přece dělat to, co tolik kritizujeme u řidičů osobních vozů.
-nikdy nezapomínáme na fakt, že svojí hmotností při případné kolizi můžeme způsobit škody nedozírných následků.
-mějme na paměti, že mnoho řidičů os. vozů obvykle nemá ponětí,  jaký prostor potřebujeme při průjezdu křižovatkou, proto je jednoduší auto napřed pustit , i když je na hlavní silnici, a poté v klidu projet.
-do míst, kam nevidíme, najíždíme obvzláště opatrně a pomalu.
-na nechápající pohledy řidičů os. vozidel nereagujeme bouřlivými a neslušnými gesty, tito řidiči si kolikrát ani neuvědomují, co svým chováním zapřičiňují a my tu nejsme od toho, abychom je to učili.
 

- pohled na letící kamion v oblacích prachu je jistě krásný, nikoliv však ve městech, vesnicích apod.
- dbáme na to, abychom zbytečně neobtěžovali při průjezdech městy a vesnicemi (zvláště po užších silnicích) jejich obyvatele rychlou jízdou, vířením prachu apod., mnoho měst má katastrofální kvalitu silniční sítě a z toho vycházející otřesy při našem průjezdu.
- měli bychom dbát na to, že se v mnohých místech nacházejí hrající si děti, které mají vrozenou schopnost nám vběhnout pod kola zrovna, když se díváme jinam...
-při dešti dáváme pozor na "vyjeté koleje" a vodu v nich.
- v blízkosti přechodů dáváme pozor na děti a chodce s vědomím „absolutní přednosti" -  je to zvláště nebezpečná skupina lidí (pro nás). -uvědomujeme si i to, že rychlostní omezení v obcích mají mimo větší bezpečnosti snížit obtěžování obyvatel hlukem – buďme ohleduplní i v tomto směru a dodržujme dovolenou rychlost, i když nám připadá nesmyslně nízká.

Dálnice:

-při najíždění na tyto komunikace bychom měli dávat znamení s dostatečným předstihem, aby ostatní účastníci věděli včas o našem úmyslu zařadit se do provozu a mohli nám vytvořit místo.
-připojovací pruhy bychom měli využívat v maximální délce k získání větší rychlosti a snadnějšímu zařazení se do jízdního pruhu.
-rovněž pokud chceme předjíždět, znamení dávat s předstihem a počítat s tím, že se na dálnicích pohybují i vozidla jedoucí 160 a více km/h (bohužel).
-netlačit se násilím do pruhu bez ohledu na bezpečnost.
-řidič předjížděného nákladního vozu by měl mít tolik soudnosti, že nebude " závodit" a znepříjemňovat tento manévr předjíždějícímu, ale lehce ubere a umožní rychlejší předjetí (nikdy totiž nemůže vědět, který vyšinutý a nenávistný řidič os. vozidla jede za ním a po předjetí mu schválně "zašlajfuje", aby nás vytrestal, čímž může způsobit dalekosáhlou kolizi).
-mějme na paměti, že majitelé výkonných a drahých vozidel (všichni víme, o co jde) mají tendenci se chovat arogantně, nedodržují mnoho předpisů, myslí si, že když si koupili dálniční známku, tak si koupili celou dálniční síť.....bohužel. Za žádných okolností neoplácejme jakoukoliv zlomyslnost, aroganci nebo neuvědomělou chybu ostatních vozů a nesnažme se dávat jim za vyučenou. Je to krajně neprofesionální – my jsme ti, kdo by měl mít nadhled a nervy pod kontrolou. Je naivní si myslet, že je poučíme, jen je utvrdíme v negativním názoru na nás. Neměli bychom zneužívat naší velikost a váhu, i když je to někdy velice těžké.
Okresky:
-jízda zvláště po silnicích druhých a nižších tříd u nás je kapitola sama pro sebe, nejen pro jejich kvalitu povrchu, ale většinou i pro absenci krajnic, proto při jízdě po nich je třeba dávat dobrý pozor při míjení vozidel.
-pokud se nás snaží nějaký nedočkavec předjet a na tento manévr není dostatek místa, prostě mu nedáme možnost nás předjet, ale pustíme ho na nejbližším vhodném místě ( klidně se při předjíždění stane, že my mu uhneme, pod námi se krajnice utrhne a vysmátý řidič osobáku vesele ujíždí, zatím co my se válíme vlastní blbostí v příkopu.
-zvláštní pozornost věnujeme jízdě v zimě a za deště. Na mnohých místech je použit ještě starý povrch, který je lesklý jako zrcadlo a klouže jako máslo.
- musíme počítat s tím, že okraje těchto vozovek jsou nezpevněné a zvláště za deště a v zimě jsou tyto okraje měkké, se všemi důsledky pro nás
Pozor na situace, kdy je sněhu tolik, že silnici nelze uklidit až na čistý asfalt a pluhem vyhrnutý pruh může zasahovat na nezpevněnou krajnici – opticky se však neliší od zasněženého asfaltu.Řidičům osobních vozů:-nákladní vůz nebo kamion není !!!! nepřítel.
-zásobuje obchody, kam jezdíme nakupovat, odváží náš odpad, sedí v něm také člověk, který chodí do stejného obchodu, také má rodinu a děti a podobné starosti jako ostatní.
-řidič nákladního vozidla si většinou nevybírá svoji trasu a "nepřekáží" vám schválně, zrovna, když vy pospícháte.
-mnohým z vás se může zdát, že na vás kamion na křižovatkách "najíždí", přitom on jen potřebuje prostě větší prostor, aby se konkrétním místě vytočil a pod.
-při jízdě v blízkosti "velkých" vozidel dávejte pozor, abyste se svým vozidlem nebyli v "mrtvém" úhlu, kde vás řidič kamionu nemůže vidět.
-nikdy se nepokoušejte kamion "podjíždět" zprava, pro velikost kamionu nevidíte na provoz před ním a pravý odstavní pruh se může stát jediným únikem pro kamion v kolizní situaci.
-prosíme, abyste nám ani ostatním účastníkům provozu neznepříjemňovali život zbytečným nadužíváním mlhových světel jak předních, tak zadních. Také mějte na paměti, že když v noci na dálnici přes středová svodidla nevidíte světla protijedoucího kamionu, neznamená to, že ho svými dálkovými neoslníte – sedí
mnohem výš a vaše světla bohužel přes svodidla vidí. Jakmile vy vidíte horní poziční světla, řidič kamionu vidí vaše hlavní světlomety.
-dávejte včas a dostatečně dlouho znamení o změně směru jízdy – jedno bliknutí v momentě, kdy už odbočujete, je k ničemu a stále více se rozmáhá i úplné ignorování této povinnosti.
-při nutnosti odstavit vozidlo na dálnici nepodceňujte povinnost vozidlo řádně a s dostatečným odstupem označit. Nedodržování ustanovení o umísťování výstražného trojúhelníku je častou příčinou tragických nehod.Kamion vás začal předjíždět:

-přidáte a ujedete mu? Protože jste se zrovna "vzbudili"? NIKDY !! On má mnohem menší možnosti co do zrychlení, i jak vymanévrovat z případné kolizní situace, kterou jsme mu ve své "ješitnosti" připravili.Také po předjetí kamionu nikdy nebrzděte (abyste mu dali na "vysvětlenou")  - už byste také nemuseli dojet domů. Všichni si musíme uvědomit, že fyzika platí na silnici vždy - nerozhoduje vaše peněženka ani  funkce a poměr 42 tun ku 1-1.5 tuně hovoří sám za sebe při případném nárazu.


Dva předjíždějící se kamiony:

 V dnešní době je snad naprostá většina nákladních aut vybavena omezovači rychlosti, které jim
dovolují max. rychlost cca 90km/hod (po rovině). Takže pro vaši informaci – předjíždějící jede vždy maximální rychlostí a zrychlit už nemůže. Dělí vás skoro 20 metrů, takže jestliže dojedete dva předjíždějící se kamiony, je zbytečné je problikávat – a běda, kdyby vás ten předjíždějící poslechl a dupl na brzdu, že se tedy zařadí zpět. Zcela v souladu s bezpečností na vaše blikání stejně reagovat nebude a manévr dokončí. Mějte také na paměti rozdílné šířky našich vozů. Pokud nevidíte naše zrcátka, nevidíme my vás, netušíme, že dáváte blinkr, ani že nám vztekle blikáte dálkovými do zadních vrat.


Obydlená místa: Kamiony ve městě


Věřte všichni, že řidiči kamionů a nákl. Vozů netouží !!! po cukání od semaforu k semaforu ve vašich městech.Jedou tam nakládat – skládat,  jsou také lidé a potřebují se najíst, nakoupit a pod….tak se snaží si to v při těchto činnostech vyřídit.
Naše města – nebo lépe řečeno – jejich „správci“ dělají vše pro to, aby řidičům nákl. vozů znepříjemnili život a práci svými zákazy vjezdu a stání, nebo parkování skoro všude i v místech, kde by to možné bylo. Bohužel místa pro parkování vyznačená a k tomu určená bývají zcela mimo civilizaci –nehledě na to, že tam hrozí mnohdy kriminalita (krádeže pohonných hmot apod.) a do města, nebo k nejbližšímu obchodu, se řidič takřka nedostane.
Většina našich měst je „nemocná na prostor. I tam, kde je místa dost, se hlavní tahy zužují, obrubníky se jakoby schválně stáčí do pruhu a to často bez odpovídajícího vodorovného značení (viz dnešní Plzeň) - toto z pohledu levého pruhu opticky zúží pruh a vzniká dojem, že se kamion na osobní auto "tlačí", při tom se jen snaží držet si svůj pruh a nenajet na obrubník.

Křižovatky:
-kapitola sama o sobě, zvlášť ty menší včetně kruhových objezdů. Pouští-li Vás kamion, i když je na hlavní, má to svůj důvod - třeba jste do křižovatky najeli příliš daleko a on se tam prostě kvůli svým rozměrům nevejde! Pokud jste na hlavní vy a kamion už je v křižovatce "najetý", neklepete si na čelo (vole nevidíš značku???), ale zachováte se slušně a pustíte ho - on si úzkou cestu sám o sobě nevybral a vás 10 vteřin nezabije. Kolikrát při průjezdu křižovatkou zadní část kamionu (návěsu) míjí po vnitřní straně zatáčení chodník i jen o 10-20 cm, všimněte si toho občas a nechte místo....To samé platí i o kruhových objezdech, které naši chytří projektanti kreslí tak, jako by si je
chtěli stavět na svých zahrádkách a ohání se normami, které byly vhodné snad za Rakouska-Uherska (kabina kamionu je na hlavní a návěs ještě 5 metrů před kruhovým objezdem). Často  ani není možné projet takovým objezdem bez poškození  jak komunikace, tak pneumatik.

Všem:
Zastávky MHD:

-pozor na některé řidiče MHD, někteří z nich, bezmyšlenkovitě "dají blinkr" a současně vyráží bez ohledu na provoz.
-pozor na tramvaje (nemají volant ) jak se někteří mylně domnívají a nemají kam uhnout.
-obecně v blízkosti zastávek je třeba mít oči na šťopkách a koukat "i za roh".

Média:
 Havárie s účastí kamionů je VELICE vděčné téma pro sdělovací prostředky jakéhokoliv druhu!!! Uvědomují si ale také ,že velikou měrou přispívají k vzájemné nevraživosti na silnicích???? Stále slyšíme kamiony zablokovaly – rozbily atd...k tomu zničené silnice… Málokdy se veřejnost dozví výsledek oficiálního vyšetřování dopravní nehody. V kolika případech je kamion opravdu viníkem?
Samozřejmě, že pokud se 42tun řítí neovladatelně do kamsi, nadělá obrovskou škodu - snažme se všichni, abychom tomu náhodou nepomohli..
Kritizování kamionů za rozbité silnice - naše silnice svojí konstrukcí, až na nové stavby, NEJSOU a nebyly stavěny na takovou zátěž - v každém asfaltu se dříve nebo později vyjedou koleje (mimo betonových povrchů – tam je zas jiný problém, viz D1). O tom nikdo nikde nemluví, že kvalita našich silnic i oprav je mizerná!! Je přece mnohem snažší a mediálně a divácky zajímavé najít pachatele v nákladní dopravě! Tím, že na starou silnici dáme nový povrch, byť z kvalitního materiálu, z toho nová silnice není - jen dočasně pěkná, ale "zalepená".

Údržbě silnic a dálnicVe srovnání se západní Evropou je označení nejrůznějších prací na našich komunikacích většinou nedostatečné, někdy nebezpečně zavádějící. Příliš často je avizované pozdě, až přímo na pracovním místě – a to na všech typech komunikací. Za velmi nebezpečné jednání na dálnici považujeme rozblikaný označovací vůz stojící v odstavném pruhu, usměrňující šipka mířící doleva -  a zcela neoznačené dělníky (jen v reflexních vestách) pohybující se právě vlevo, na opačné straně u středových svodidel (!!!)

 

diskuse je možná zde :

http://board.proridice.eu/viewtopic.php?f=20&t=290