SNAŽÍM SE BÝT SLUŠNÝ ŘIDIČ JSEM ČLEN SDRUŽENÍ

Jedním z úkolů SŘ je i snaha o bezpečnější silnice. A začínáme hlavně u každého z nás.
Naši členové se hlásí k zásadám správného řidiče. Dodržování pravidel silničního provozu je samozřejmostí, přesto k tomu přidáme ještě něco navíc. Slušnost, ohleduplnost, kolegialitu a profesionalitu. Stejně jako všichni ostatní jsme jenom lidé, tvorové chybující. Snažíme se však chybám předcházet. Dbáme také na informovanost a následné vzdělávání našich členů a to i nad rámec povinných školení řidičů profesionálů.