Ministerstvo dopravy, škodí dopravě

     Jak jsme již upozornili na popud úředníků Jihomoravského kraje se začali řešit tzv. povolenky na přepravu nadměrných nákladů. Nadměrný náklad je přeprava nákladu takových rozměrů, které přesahují zákonem povolené limity. Jedná se o délku, šířku, výšku a váhu nákladu.

     Celá tahle akce vypukla na popud toho, že opět někteří úředníci neznaje zákona vydávali opakovaně povolení pro tzv. lesovozy, které místo pochopitelných délkových rozměrů, dostávali v rozporu se zákonem povolení i na váhu. U dělitelného nákladu nelze povolení na hmotnost vydat a přesto se tak stávalo. No a tak se jednoho dne našla osoba, která samozřejmě z důvodu ochrany svěřeného majetku začala tuto situaci řešit a zjistilo se, že MD nemá oprávnění rozhodovat o jiných komunikacích, než jsou dálnice a silnice první třídy, které mají na starosti. Silnice II. a III. tříd mají totiž ve správě kraje a ty si budou rozhodovat kdo a jak jim bude a nebo nebude, ničit silnice.

      Jedná se o pochopitelný a logický krok z onoho kraje, jenže….

Povolení se týká samozřejmě každé nadměrné přepravy a pokud momentálně vynechám tu klasickou komerční, máme tu odvětví stavební a zde vyvstal neskutečný problém.

     Firmy, jejichž stavební činnost přesahuje jeden kraj budou mít neskutečný problém s přepravou stavební techniky, jedná se zejména o silničářské firmy, které jeden týden dělají tuto silnici a další týden jinou. Zde je kámen úrazu. Úředník má na vydání povolení 30 dní a to Vám ho ještě nemusí schválit. Vy si musíte prověřit trasu a můžete navážet stroje, pokud jejich rozměry toto povolení vyžadují. Což dobrá polovina finišerů o základní šířce lišty 3 m opravdu potřebuje.

     Aby to nebylo tak jednoduché, tak kraje nemusí konzultovat mezi sebou uzavírky a snadno se tak stane a již se to stávalo v minulosti, že prostě se na tu stavbu po vytrasovaném povolení nedostanete. Firma tak nebude moci pracovat, prošvihne termín a vznikne škoda.

     Nebudu zde pitvat stav mostů v téhle republice, ale je to zásadní faktor, který i tyhle trasy ovlivňuje. Firmy tak na výběr moc nemají.

     Začíná nepochopitelný a nerovný boj zákazníka, neboli dopravce, stavební firmy atd… na druhé straně s úředníkem.

     Pro řidiče takových vozidel je pak noční můra, kdy a kde budou odstaveni a kde budou čekat 30 dní, pokud bude něco na trasách špatně.

     Již několik let upozorňujeme, že činnost MD opravdu škodí dopravě, nejsou schopni vytvořit legislativní podmínky v souladu s okolními státy a jediné co dokáží, je umetat cestičky těm co mají peníze. Dávali jsme několik návrhů na zlepšení a zprůhlednění situace v dopravě a bohužel, tím, že nemáme moc a peníze, nás nikdy nikdo nevyslyšel.

Opět se ukazuje, že politika zde není pro lidi, ale pouze pro bohaté, kteří toho „bordelu“ ve státní správě obratně využívají.

    Není zde vůle prosadit zákony na ochranu vozovek, viz neustálé přetěžování zejména sklápěcích souprav. Není zde vůle k prostému zavedení pořádku. Všichni mají plnou „hubu“ Německa, ale podobný dril nechtějí. Proč asi?

 

      Vraťme se k povolením a aktuálně ožehavému a úředníky MD neřešenému problému.

Podle posledních informací, některé SÚS požadují po žadatelích o povolení k přepravě nadměru přesné vytýčení tras, což nelze logicky splnit. Kdo ví dva, tři měsíce nebo půl roku dopředu odkud a kam se poveze jaký stroj nebo zařízení pro stavbu, nikdo. Tento požadavek požadují např. správci komunikací Libereckého, Karlovarského, Jihomoravského a Jihočeského kraje.

      Nechápu, jak s takovým přístupem, budou v těchto krajích chtít opravovat a stavět, hlavně se tak trochu bojím, díky celé neprůhlednosti tohoto počínání, že to pro někoho nakonec může být výhodnější, než pro někoho jiného.

     K ceně trvalých povolení, kterých se to týká nejvíc je nyní třeba připočíst fakt, že budete každý kraj žádat zvlášť a opravdu si nedovedu představit, jak se poveze stroj přes tři kraje, bude se řešit aktuální uzavírka versus měsíc dopředu plánovaná trasa atd.  To je prostě nesmysl a zvůle úředníků.

     Celé to tak nabádá k tomu, na povolení kašlat a hřešit při nedostatku policistů na to, že nebudou moci takové přepravy kontrolovat a dále, logicky to nabádá i k tomu, ty povolení nežádat a neplatit, protože z pohledu přepravce to není ani uskutečnitelné.

Opět se ukazuje dlouhodobá neschopnost státní správy, nemožnost dodržovat státem dané zákony a když, pak s takovými obtížemi, že promiňte mi ten výraz, to mohl vymyslet jen naprostý hlupák, nikoli fundovaný odborník.

     Byť se osobně zcela ztotožňuji s postupem krajských správ, je mi tak trochu záhadou proč k tomu přistupují až nyní a jestli si naplno uvědomují stav, že ve důsledku škodí sami sobě. Taky bych rád věděl, co dělali např. cca 30 let zpátky, že nechali dojít stavy komunikací a mostů do stavu, že se tam dneska bojí pustit nákladní vozidlo. Někomu zřejmě teče i máslo po hlavě. Nicméně, je tu MD, jsou zde úředníci a tak můžeme sledovat jak se s tímto problémem vyrovnají a jak nastaví podmínky pro rok 2020, kdy skončí většina trvalých povolení a budou se vydávat nová.

 

Vendelín Kružík