Obsluha digitálního tachografu se může zdát velmi složitá. Proto máme pro Vás detailní návod k obsluze, doplněn o stručné shrnutí. A to na tachograf  Simenes VDO.

http://soubory.proridice.eu/tachografy/VDO1381_navodCZ.PDF