Když se něco nedaří, často je slyšet odpověď na problematické otázku ve stylu: tak si to udělej sám.

     Nebyli jsme sami, komu se nelíbila činnost původního sdružení profesionálních řidičů známé nyní jako „sdružení jednoho politika“ a toho, co mu přikyvuje.

     Přestaneme tedy soudit, co kdo udělal dobře, a uděláme si nové sdružení. Tak zněla poslední debata osob lidem známých pod přezdívkami Bohoušek, Foglík a Mates.

    S některými z Vás se známe osobně, s jinými jen díky stránkám Truck forum a Proridice.eu.

    Už několik let se nás dotýká lobbismus jednoho sdružení podnikatelů, kteří dokázali ve vládě prosadit mnoho věcí. Bohužel pro řidiče to byly věci negativního charakteru. Ono, co je dobré pro dopravce, nemusí být dobré pro řidiče a pro řidiče profesionály zvláště.

    Jedinou možností, jak se k problematice v dopravě vyjádřit formou, kterou někdo bude brát v potaz, je seskupit řidiče do funkčního sdružení. To však nemusí nutně sdružovat jenom profesionály, budeme rádi za každého člena, kterému není situace v dopravě a na našich silnicích lhostejná.

    Ano, jsme si vědomi, že spojit tyto dvě skupiny dohromady je díky mediální politice v této zemi stejné jako bojovat s větrnými mlýny. Nám ale nejsou lhostejné lidské životy jako některým politikům,  kteří prosazují vyšší bodové konto a naprosto zbytečně vyšší povolenou rychlost na některých úsecích našich dálnic.

     Aby se činnost sdružení co nejdříve rozběhla a  abychom svým členům mohli brzy ukázat první pozitivní výsledky naší práce, začali jsme vše prozatím financovat z vlastních zdrojů. Nyní záleží na Vás, dámy a pánové, zda se k nám připojíte, podpoříte sdružení řidičů radou, zkušeností nebo i finanční podporou. I na Vás záleží, zda budeme mít sílu na řešení problematických otázek všech řidičů na českých silnicích. Není složité o dopravě diskutovat za stolem, ale je potřeba začít řešit pálivé otázky, se kterými se na cestě setkává denně každý z nás.

    Jedním z prvních, kdo naše sdružení podpořil, byla Policie ČR, jejíž pracovník již odpovídá na Vaše dotazy ze silničního provozu. Spolupráce s dalšími odborníky a organizacemi je v jednání.

 

Je proto mojí milou povinností Vám oznámit že dne 29.09.2009 bylo založeno Sdružení řidičů CZ o. s.,

IČO 22834010, registrace MV pod VS/1-1/76 995/09-R

 www.sdruzeniridicu.cz