Kradeš naftu, zaplať a vypadni !                                                       

Největší a nejzásadnějším nákladem na provoz nákladního auta je bezesporu účet za spotřebovanou naftu. Nemůžeme se tedy divit stále rostoucímu tlaku ze strany majitelů aut, našich zaměstnavatelů, na dodržování stanovených norem spotřeby. Samozřejmostí se stal monitoring vozidel a jejich nádrží pomocí GPS technologií a bůh ví čeho ještě. Účetní počítají, garážmistři kontrolují palivovou soustavu a majitelé podezírají.

 Dobří řidiči si sami hlídají spotřebu, evidují tankování, počítají ujeté kilometry, průměrné spotřeby, výsledky konfrontují s palubním počítačem.
I přesto nebo právě proto se dostáváme do situací, kdy musíme obhájit nesplnění limitů spotřeb daných zaměstnavatelem a čelíme nařčení ze zpronevěry, které zpravidla doplní srážka ze mzdy v patřičné výši. Nechceme dnes rozebírat legálnost takových srážek, ani zkoumat normování spotřeb.
Poradíme Vám jak si hlídat spotřebu, co vše si uchovávat a co všechno se může hodit.
V první řadě je důležitá kontrola spotřeby při každém tankování. Tím odhalíme případný skokový nárůst průměrné spotřeby a lépe zjistíme příčinu. Pokud dojde k výraznému zvýšení spotřeby zaznamenáme si všechny okolnosti přepravy, které se nějakým způsobem vymykají normálu. Zaměříme se na váhu a druh nákladu, podmínky při nakládce, vykládce, samotné jízdě, objížděk, nehod, případně poruch na vozidle, ale i povětrnostním podmínkám. Někde tady by měla být schovaná příčina. Pokud je vše stejné jako vždy, zbývá technická závada na vozidle, nebo také odcizení nafty z nádrže. To vše se bude hodit k případné obraně. Při každém tankování plnit nádrž do stejné hladiny. Zaznamenávat si stav kilometrů v okamžiku tankování. Počítat, kontrolovat a hlavně hlídat a okamžitě řešit vše neobvyklé.
Občas se dočteme o řidiči, který dostal okamžitou výpověď, nedostal výplatu a ještě odcházel s cejchem zloděje, protože si zaměstnavatel myslel, že krade naftu. Tady je každá rada drahá. V první řadě by měl zaměstnavatel svoje podezření dokázat, a nebo nechat vyšetřit. Měl, ale nemusí. Přeci jenom jde o jeho majetek a jeho peníze. K výpovědi si najde jiný důvod, nebo řidiče přinutí podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Takhle to končí ve většině případech. Ale nemusí.
Stačí mít Pojištění právní asistence. Sdružení řidičů CZ, o.s. spolupracuje se společností AXA ASSISTANCE, která k uvedenému článku napsala postup, je uveden níže,  kterým by hájila svého pojištěnce.

                                                                                     Za sdružení řidičů sepsal Petr Vysoký

 

Pokud však bude mít řidič  pojištění právní asistenci a obrátí se na asistenční společnost se žádostí o pomoc, bude jeho případ náležitě přezkoumán dle konkrétní situace (tedy především dle podkladů, jež řidič poskytne – pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, vnitřních předpisů zaměstnavatele atp.). Samozřejmě zde není možné obecně postihnout všechny případy.

V případě, že řidič podepsal dohodu o hmotné odpovědnosti na prostředky (hotovost, platební karta, karta benzinové stanice), které mu zaměstnavatel poskytl, poté má povinnost tyto prostředky, které použil, zaměstnavateli vyúčtovat. V případě, že tedy zaměstnanec není schopen hodnoty vyúčtovat, je povinen zaměstnavateli nahradit škodu, jež mu tímto vznikla, leda by prokázal, že schodek vznikl bez jeho zavinění (tedy například kolonou, ve které zaměstnanec popojížděl a tedy měl vyšší spotřebu apod.).

Pokud mezi řidičem a zaměstnavatelem není sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti, má přesto zaměstnanec povinnost vyúčtovat tyto hodnoty, odpovídal by ovšem zaměstnavateli za škodu pouze v případě, že by ji zavinil a zaměstnavatel by mu zavinění prokázal. Také rozsah náhrady škody je v takovémto případě jiný.

Co se týče „strhnutí“ této částky ze mzdy zaměstnance, tak je třeba říci, že záleží na její povaze. Pokud splňuje podmínky pro srážku ze mzdy dle zákoníku práce, je možné ji takto strhnout, pokud však nikoliv, je zaměstnavatel povinen vyplatit mzdu ve smluvené výši (maximálně může ponížit variabilní složku, případné odměny apod.) a zaměstnanec má povinnost nahradit zaměstnavateli škodu, jež mu vznikla v souvislosti s nevyúčtovanými pohonnými hmotami.

V případech, kdy by zaměstnavatel svým jednáním porušoval platné právní předpisy, je asistenční služba připravena zajistit ochranu jeho právních zájmů v rámci mimosoudního vyjednávání se zaměstnavatelem nebo i v rámci eventuálního soudního sporu. Náklady s tím spojené samozřejmě nejdou k tíži řidiče, ale nese je do výše limitu pojistného plnění asistenční společnost.

                                                                      Mgr. Eva Hulová, právník právní asistence AXA ASSISTANCE