Vážené řidičky a vážení řidiči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění ankety týkající se odměňování řidičů.
Naše sdružení k práci a dalším krokům potřebuje a musí získávat data z anket ke statistickému zpracování.Vzhledem k tomu, že nikde není zpracováno a ani nelze zjistit, jak jsou profesionální řidiči skutečně odměňováni rozhodlo se naše sdružení získat takováto data samo.

Jak již bylo napsáno, nikde nelze získat relevantní statistiku a proto bychom rádi požádali o Vaši pomoc a spolupráci na této anketě. Jednoduchou anketou se zjistí jak jsou profesionální řidiči placeni. Orientačním vzorkem by mělo být 900 až 1200 profesionálních řidičů, čím více tím lépe. Anketa nebude mít zatím časové omezení, a je zcela anonymní. Výsledky nám pomůžou v naší další práci a relevantnost dat i její přesnost pomůže nám všem. Žádáme Vás o přesné hlasování a předem děkujeme.

Anketa je rozdělena na čtyři části - podle výše Vaší výplaty (mzda+diety) = skutečné částky, kterou dostáváte na účet nebo v hotovosti.

Vaše výplata (mzda+diety) je v rozmezí :

10.000 - 20.000,-Kč               20.000 - 25.000 Kč              25.000 - 30.000 Kč           30.000 Kč a více

http://anketa.proridice.eu

 

Prosíme o poctivé zodpovězení naší ankety, jen tak můžeme dosáhnout změny v odměňování řidičů.

Aktuální stav ankety ke dni 3.11.2012 - 17:00 hodin

Celkem zatím hlasovalo : 359 osob 


Po roce opět aktualizujeme a prosíme o Vaše hlasování, je potřeba mít něco v ruce pro jednání s úředníky.