Rozdíly v silničním provozu mezi Anglií a ČR

Základní rozdíly v silničním provozu mezi Anglií a Českou republikou

  Na úvod tohoto článku bych rád zapátral trochu v historii silniční dopravy. Ještě v dobách kdy lidé neměli ponětí o dopravním prostředku jako je auto, začali lidé zjišťovat, že ve velkých městech dochází k hustému dopravnímu provozu tvořenými jezdci na koních, kočáry taženými koňmi a jinými dopravními prostředky.

V té době bylo zakotveno v pravidlech dopravního provozu ježdění po levé straně, které bylo určeno z nasedání na koně. Znalci koní potvrdí na koně se nasedá z levé strany. Následně bylo pro jezdce na koni jednodušší po nasednutí z chodníku se rozjet po levé straně. Nepodařilo se mi zjistit, kdo byl vynálezcem jízdy v pravo, ale tuto novotu do České republiky přinesl začátkem druhé světové války Hitler s tím, že se původní ježdění vlevo změnilo na ježdění vpravo ze dne na den. Anglie je trochu hrdá na to, že Hitler při svém válečném tažení na tyto ostrovy nevstoupil a proto také neměla důvody stranu jízdy měnit. Tímto se dostáváme k jednomu z největších, ale ne jedinému rozdílů mezi jízdou v České republice a Anglií. Až se někdy v Anglii objevíte, vzpomeňte prosím Vás, na tuto historii než začnete nadávat, že jsou ti Angličané nějací divní svou jízdou vlevo.

Na úvod několik pravidel silničního provozu ze stránek http://www.visitbritain.com

Tady je několik hodně zajímavých pravidel pro zapamatování, když řídíte auto v Británii:
- jezdí se na levé straně cesty
- vždy se předjíždí jen vnějším pruhem to je pravým
- neblokujte střední jízdní pruh, když je levý jízdní pruh ( vnitřní ) volný
- když přijíždíte ke kruhové objezdu dejte přednost účastníkům dopravního provozu přijíždějící z pravé strany, není li značeno jinak
- musíte pokaždé zastavit když svítí červený dopravní signál
- nesmíte řídit více jak 30 mph ( 48 km/h ) v zastavěné oblasti
- všem dopravním značkám se musíte podřídit
- všechny vozidla musí dát přednost záchranným a pohotovostním vozidlům
- použití klaksonu ( zvukové houkačky ) není povoleno v zastavěných oblastech v době od 23:00 do 07:00 hodin
- nesmíte jezdit ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy ( červená bus lines ) ve vyhrazených hodinách, sledujte dopravní značky na kraji kde jsou vyznačeny vyhrazené hodiny
- je nezákonné použít mobilní telefon když řídíte, když potřebujete zavolat, nejdříve najděte místo na zastavení a zastavte

To jsou některé pravidla pro řízení ve Velké Británii, nutné pro zapamatování. Jestliže plánujete řízení auta během návštěvy Británie přečtěte si kompletní pravidla silničního provozu ( http://www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/ ) před nasednutím do auta.

Ve skotsku je zakázáno při řízení jakéhokoliv dopravního prostředku kouření v autě.

Při řízení jakéhokoliv dopravního prostředku je taktéž zakázáno telefonování za jízdy bez použití handsfree a za použití sluchátek v situaci, že je máte v obou uších. Tím, ale není oficiálně povoleno telefonování při řízení za použití handsfree. Vše je na posouzení policisty. Jestliže policista uzná, že při řízení auta a současném telefonování za použití  handsfree ohrožujete silniční provoz, může vás na místě pokutovat, nebo nechat na vás uvalit vazbu.

 Určení přednosti

Jedna z hlavních částí, které bych se chtěl věnovat, je určení přednost jízdy na anglických silnicích. Zde je situace velmi podobná. Na žebříčku priorit určení přednosti je na první místě policista, pak světelné signály, svislé dopravní značky a v Anglii speciálně vodorovné dopravní značení ( jednoduše čáry na cestě viz. obrázky )

image006

Toto vodorovné značení určuje přednost vozidel na křižovatkách, jednoduše řečeno kdo má před sebou čáru, musí dát přednost tomu kdo nemá čáru před sebou.

Nesčetněkrát jsem řešil otázku nerozlišené dopravní křižovatky. K tomuto tématu, musím upozornit, že v Anglii nejsou nerozlišené dopravní křižovatky a jestliže někde jsou, tak je to spíše výjimka či rarita. Každá křižovatka v Anglii je nějakým způsobem označena a to minimálně dle výše uvedených obrázků. Přesto kdyby jste měli to štěstí a objevili jste se na neoznačené dopravní křižovatce, tak tady uvádím překlad z Anglické legislativy, jak se máte dle platné legislativy na této křižovatce chovat ( pravidla jsou skoro totožná pro situaci, když přijedete všichni na malý kruhový objezd ze všech stran a zastavíte ):

Žádná ulice ( cesta ) není hlavní, proto pokračujeme s maximální obezřetností a počítejme se zastavením. Předvídej reakci jiných řidičů, aby jsi mohl kdykoliv zastavit. Přednost s ohledem na přijíždějící vozidla se nemění.

Z toho plynoucí doporučení:

alternativa I:

Ty stojíš a někteří se rozjíždí či pomalu jedou. Nejlepší je je pustit a situace je vyřešená.

alternativa II:

Stojí všichni, tak se začneš pomalu rozjíždět a budeš sledovat ostatní, když ostatní budou stát tak odjedeš, když se ostatní začnou rozjíždět, tak to musíš zvážit co dál. Nejlepší je zastavit a pustit je. Nikdy nesmíte připustit, aby šel plech na plech !!! Není tam pravidlo, kdo první přijel, první odjede!!!

Platí tam prostě výše popsaný odstavec.

     V Anglii NEPLATÍ ani pravidlo levé ruky, ani pravidlo pravé ruky, nebo přednost vozidla přijíždějícího z leva ani přednost vozidla přijíždějícího zprava.

 Jak se jezdí na běžné kruhové křižovatce v Anglii:

Větší kruhové křižovatky ( ale ne ty největší Magic Roundabout ), mají tři a více pruhů a nájezdy a výjezdy na ně jsou dvou a vícepruhé. Pruhy u těchto kruhových křižovatek jsou kresleny ve spirále ( šroubovici ) od středu ven. Jedete v jednom pruhu a ten Vás postupně vyvede z kruhové křižovatky pryč.

Platí zde většinou toto pravidlo:

1) Jestliže odbočuji z kruhového objezdu 1/4 najíždím do vnějšího pruhu ( levého ) a po celou dobu má řidič zapnutý levý blinkr

2) Jestliže odbočuji z kruhového objezdu 1/2 ( projíždím ho rovně ) najíždím do středového pruhu a po celou dobu řidič nezapne blinkr

3) Jestliže odbočuji z kruhového objezdu 3/4, nebo celou najíždím do vnitřního pruhu ( pravého ) a po celou dobu má řidič zapnutý pravý blinkr a na konci úkonu ( při výjezdu ) řidič přepna na levý blinkr

Na velkých objezdech je to doplněno informacemi napsanými na cestě v pruzích, na kterou cestu vás vyvezou.

Na stránkách UK Motorist jsem našel tento pěkný obrázek ohledně ježdění na kruhových objezdech. Pro zobrazení se musí kliknout na odkaz. Následně se obrázek rozpohybuje. Zajímavé je užití směrových světel  http://www.ukmotorists.com/UK_Roundabout_8_Cars.gif

 

 

Jednotky délky

image007Anglie používá na dopravních značkách jiné jednotky pro určení délky ( feet/inches ). Na ukázku zde uvádím zákazovou značku, je to zákaz vjezdu pro vozidla širší než 2,0 metrů. V dobrém případě jsou před vjezdem do této ulice dva ocelové ( betonové ) sloupy, které mají mezi sebou vzdálenost právě 2,0 metrů. V horším případě tam nejsou a potom je za tou značkou velice úzká ulička ( ze začátku to tak nemusí vypadat ), kde auto širší 2,0 metrů neprojede a hlavně se tam taky neotočí. Tak dávejte si pozor kam jedete.

 Výšky mostů, nebo podjezd pod železničními dráty, jsou zde značeny někde jen v místních jednotkách ( feet/inches ).

Proto na tomto odkazu jsou je tabulka pro převod jednotek na metry:

http://www.highways.gov.uk/microsites/hgv_branded/english/uk_pages/2_hgv_bridge.html

 A tady je přehled značek omezení vjezdu v návaznosti na výšku vozidla:

http://www.ukmotorists.com/lowbridge_signs.asp#start

 Doporučuji: před vjezdem na Anglický kontinent, ověřit si rozměry vašeho vozidla a ve výše uvedené tabulce si vyhledat daný rozměr ve feet/inches a napsat si tento rozměr někde kde je lehce viditelný ( třeba na palubovku ), protože když v cizí zemi zabloudíte, budete ve stresu tak už si na ten rozměr nevzpomenete a stačí jen mrknout na palubovku a víte jestli projedete či ne.

 Rychlosti na silnicích a dálnicích

Pro rozlišení, na které cestě se nacházíte platí v Anglii jednoduché pravidlo, dálnice jsou značeny modře, ostatní silnice zeleně ( přesný opak značení v ČR )

 

 

Zastavěná oblast*

Cesta se dvěma pruhy a méně ( jeden pro jeden směr druhý pro druhý směr )

S vícero jízdními pruhy

Dálnice

 Druh dopravního prostředku

mph (km/h)

mph (km/h)

mph (km/h)

mph (km/h)

 Auta & motocykly
(včetně aut nad 2 tuny)

30 (48)

60 (96)

70 (112)

70 (112)

 Caravany, nebo dopravní prostředek s přívěsem
(včetně dodávek a motocyklů)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

60 (96) 

 Autobusy nebo minibusy
(nepřekračující 12 metrů celkové délky)

30 (48)

50 (80) 

60 (96)

70 (112)

Nákladní vozidlo
( nepřekračující 7.5 tun maximum naložené hmotnosti)

30 (48)

50 (80)

60 (96)

70 (112) **

Nákladní vozidlo
(překračující 7.5 tonnes maximum naložené hmotnosti )

30 (48)

40 (64)

50 (80)

56 (90)

* The 30 mph limit obvykle platí pro všechny ulice  na všech silnicích s uličním osvětlením jestliže značky neříkají něco jiného.

** 60 mph (96 km/h) jestliže má kloubový, nebo tažený vlek ( přívěs, návěs ).

 Rychlostní limity:

124 - Nesmíš překročit maximální rychlostní limit dané silnice a pro můj dopravní prostředek ( podívej se do tabulky nad tímto textem ). Přítomnost uličních světel je myšleno toto je rychlostní limit  30 mph ( 48 km/h ) jestliže to není jinak specifikováno.

 Omezení na dálnicích, motorway - dálnice

 Na dálnicích je zakázáno zastavovat ( kromě ve stavu nouze zastavení na zpevněné krajnici a krajnici ). Je zakázáno se otáčet a couvat. Nákladní vozidla a autobusy ( kde autobus je vozidlo s více jak osmi sedadly pro pasažéry ) a automobily těžší než 7,5 tuny a auta táhnoucí přívěs a návěs a auta vybavena omezovačem rychlosti nesmí použít pravý jízdní pruh na dálnici o třech a více pruzích.

Dálnici nesmí využívat kdokoliv: učící se řidiči jiní než C+E, invalidní kočár lehčí než 254 kg váhy, cyklisté, motocykly do 50 ccm, zemědělská vozidla, vozidla, která nejsou schopna dosáhnout rychlosti 25 mph ( 40 km/h ) bez nákladu, nebo bez návěsu ( přívěsu ) Chodci a zvířata jsou na dálnici zakázaní.

 Jiná omezení, jiné důležité informace:

Žluté pruhy ( šrafování kosočtverce ) v křižovatkách ( yellow boxes junction): stát ( či zastavit ) na nich s autem byť jen chvíli, třeba při odbočování vpravo při dávání přednosti protijedoucímu vozidlu je zakázáno. Řidič zaplatí 100 liber pokuty.

 Nízkoemisní zóna v Londýně ( pro ty co neumí anglicky v českém jazyce ):

http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez/czech.aspx

 Obsáhlý leták *.pdf o nízkoemisní zóně v Londýně ( taktéž pro ty co neumí anglicky v českém jazyce ):

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/roadusers/lez/lez-leaflet-phase4b-czech.pdf

 Centrum Londýna Charing zone - Conquestin Charge:

http://www.tfl.gov.uk/tfl/roadusers/congestioncharge/whereandwhen/

Je to placená zóna v centru Londýna, která platí pro všechna auta ať již osobní či nákladní ( neplatí pro jednostopé motocykly )

Každý, kdo vjede do této zóny musí zaplatit v den vjezdu poplatek 8£. Když se platí, až následující den, tak je to už 10 £ a v případě nezaplacení se začnou připočítávat pokuty. ( aktualizováno k 03/2010 )

Zaplatit jde různými způsoby od SMS ( ale musíte být zaregistrováni ), nebo telefonicky, nebo na spoustě benzínových stanic na speciálním automatu.

Tato zóna je platná jen pondělí až pátek od 07:00 do 18:00.

Vjezd do této zóny bez povinnosti platit poplatek je v pondělí a pátek od 18:00 do 7:00, v sobotu, v neděli a v anglický státní svátek.

 Zákaz jízdy vozidel nad 18t v Londýně a jeho příměstských částech ( měla by to být plocha ohraničená vnějším okruhem Londýna M25 )

http://www.londonlorrycontrol.com/

Platnost zákazu jízdy vozidel nad 18t ( včetně ):

Pondělí až pátek od 21:00 do 7:00 ráno ( včetně 21:00 v pátek v noci do 7:00 v sobotu ráno )

Sobota od 13:00 do 7:00 ráno v pondělí ( včetně celé neděle a státních svátků )

 Přehled většiny typů značek a označení používané ve Velké Británii:

http://www.ukmotorists.com/Road_signs_home.asp

Stačí postupně klikat na odkazy v rámečku Road Signs.

 ©  Autor Milan Slaměník ve spolupráci se Sdružením řidičů CZ, o.s.

Banner