Aktuální novinky z dopravy pro Vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o., www.dashofer.cz

Čerpání týdenního odpočinku

Mám dotaz týkající se čerpání týdenního odpočinku řidičů. Řidič udělá první týden odpočinek pouze 40 hodin. Druhý týden 45 hodin. Do konce třetího týdne by měl nastavit 5 hodin. Je možné toto nastavení udělat i uprostřed týdne, kdy dělá denní odpočinek 11 hod a tuto dobu k tomu připojí?

http://www.dlprofi.cz/cerpani-tydenniho-odpocinku-uniqueidgOkE4NvrWuPXXmwm_6smSokJXT3KndnB1UWBS0tlgLw/

 

Úprava některých prvků ve značení příslušníků celní správy

Novela vyhlášky o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy upravuje některé prvky označení celního orgánu.

http://www.dlprofi.cz/uprava-nekterych-prvku-ve-znaceni-prislusniku-celni-spravy-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFnf9h_yYwxWdoX0swTYlO5c/

 

Zkoušky odborné způsobilosti po novele prováděcí vyhlášky k zákonu č. 247/2000 Sb.

Novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. upravuje např. seznam otázek ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla či zkoušku z praktické jízdy.

http://www.dlprofi.cz/zkousky-odborne-zpusobilosti-po-novele-provadeci-vyhlasky-k-zakonu-c-247-2000-sb-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFtx7WF_qCkwtiGsmQj5xoDg/

 

Nový celní kodex Unie

Nové evropské nařízení stanoví obecná pravidla a postupy pro zboží vstupující na celní území Unie nebo toto území opouštějící.

http://www.dlprofi.cz/novy-celni-kodex-unie-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFl50Ywv_NNoXlJR9Hs5aM2Y/

 

Novela vyhlášky o schvalování technické způsobilosti

Vyhláška č. 302/2012 Sb. doplňuje přílohu č. 1 o jednotná ustanovení pro homologaci některých technických prvků vozidel.

http://www.dlprofi.cz/novela-vyhlasky-o-schvalovani-technicke-zpusobilosti-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFqq15cIGqjJr7yUXgS7_ZjQ/

 

Podmínky pro zavádění a využívání informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní vozidla

Nové nařízení stanovuje specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a kontinuity za účelem zavádění a provozního využívání informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla na úrovni Unie.

http://www.dlprofi.cz/podminky-pro-zavadeni-a-vyuzivani-informacnich-sluzeb-pro-bezpecna-a-chranena-parkovaci-mista-pro-nakladni-vozidla-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFpMo-iHMpQIjCeGFfyLDbqY/