Novinky z dopravy Vám přináší :

Verlag Dashöfer,
nakladatelství spol. s r.o.
www.dashofer.cz

 

 

 

Zvýšené sazby mýtného od února jen do 20 hodin

Nařízením vlády č. 15/2014 Sb. bylo schváleno zkrácení doby zvýšených sazeb mýtného v pátek odpoledne o jednu hodinu.

http://www.dlprofi.cz/zvysene-sazby-mytneho-od-unora-jen-do-20-hodin-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFlkMmGP64nZWuram7hJQ7Cc/

 

 

trafficban.com: Zákazy jízd ve státech Evropy

Webová služba ukáže blížíce se svátky, koho se zákazy týkají či jaké existují výjimky.

http://www.dlprofi.cz/trafficban-com-zakazy-jizd-ve-statech-evropy-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFmpNsedUQfGLgj2I-wpJXiU/

 

Sazby zahraničního stravného pro rok 2014

Vyhláška č. 354/2013 Sb. nahrazuje od 1. ledna 2014 vyhlášku č. 392/2012 Sb.

http://www.dlprofi.cz/sazby-zahranicniho-stravneho-pro-rok-2014-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFh6Xiqp6DmnMi1eMHGUagh0/

 

Stravné a průměrná cena pohonných hmot pro rok 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel pro příští rok.

http://www.dlprofi.cz/stravne-a-prumerna-cena-pohonnych-hmot-pro-rok-2014-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFkvBLsWAkxQVnZAGfpGfOwo/

 

Novela vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

Vyhláška č. 1/2014 Sb. upravuje vzor řidičského průkazu, harmonizované kódy a přechodná ustanovení.

http://www.dlprofi.cz/novela-vyhlasky-o-ridicskych-prukazech-a-o-registru-ridicu-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFsHzwarLajSfV7kS2esh-1c/

 

PráceNaInzerát.cz: Burza nabídek zaměřená na oblast dopravy

Webová služba PráceNaInzerát.cz je novým pracovním portálem, jehož cílem je párovat nabídku a poptávku pro kvalifikovaných pracovnících z odvětví dopravy a logistiky.

http://www.dlprofi.cz/pracenainzerat-cz-burza-nabidek-zamerena-na-oblast-dopravy-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFmpKCOmQgPflctwy6uUfFTY/

 

Časové zpoplatnění komunikací pro rok 2014

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem stanovuje vzory kupónů a charakteristiku jejich poznávacích prvků.

http://www.dlprofi.cz/casove-zpoplatneni-komunikaci-pro-rok-2014-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFlESRGj7_adLStIQusIHTyc/

 

Kombinovaná celní nomenklatura byla kompletně revidována

Od 1. ledna 2014 se nahrazuje původní příloha nařízení o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

http://www.dlprofi.cz/kombinovana-celni-nomenklatura-byla-kompletne-revidovana-uniqueidgOkE4NvrWuMEMvw3uZDmFhWsYBLwA0hugj2I-wpJXiU/

 

Novinky z dopravy Vám přináší :

 

Verlag Dashöfer,
nakladatelství spol. s r.o.
www.dashofer.cz