Řidiči pod tlakem stavebních kmotrů

     Obrázek posledních let. Součást všedního dne řidiče sklápěcího vozidla na Českých stavbách. Na stavbách financovanými státem. S tichým souhlasem, přehlížením a nezájmem zástupců státu. Na objednávku obřích stavebních firem se zahraniční účastí. Honba za ziskem, zastínila všechny morální zásady slušného člověka. Porušování všech možných pravidel a zákonů je naprosto běžné, dokonce nutné a nevyhnutelné. Jakýkoliv odpor je tvrdě potlačen hned na začátku. Ihned je řidič vystaven postihu, v některých případech i ztrátou zakázky, která může vyústit ve ztrátu zaměstnání.

 

    Řidič má velkou zodpovědnost a také povinnost dodržovat zákony a pravidla, ať už sociální předpis 561/2006 tak třeba Pravidla provozu po pozemních komunikacích. To mu je však úmyslně znemožněno stavbyvedoucími a zaměstnavateli. Jak je možné dodržovat povolenou dobu řízení, když máte pevně stanovenou pracovní dobu od 6,30 do 19,00 s hodinovou přestávkou na oběd, včetně víkendů a svátků?

    To několik týdnů bez přestávky? 300 hodin měsíčně? Přičtěme si k tomu zcela automatické přetěžování o několik desítek tun, zákaz užívání dálnic (mýto), vytěsnění přepravy na silnice druhých a třetích tříd, nařízené porušování zákazů jízd, zákazů vjezdů.
    Několikrát jsem se musel podílet na vzniku černých skládek plastů, krádeží úrodné půdy z polí v katastru stavby, rozprodávání druhotných surovin získaných recyklací starých komunikací či vytěženého materiálu, nebo naopak skládkování hlušiny od firem, provádějící zemní práce v okolí stavby, nikoli však pro stavbu. Z té se pak zázračně stala hlušina vytěžená z tělesa dálnice a dál putovala na skládku za peníze státu. To vše provází miliardové státní zakázky.

     Proč to řidič postupuje? Jedním slovem - musí!!! Pokud to neudělá, tak končí. Osobně jsem byl vystaven velkému nátlaku a vydírání v případě, že neuposlechnu příkaz. Třeba nařízení vozit 25 tun na vozidle, jež má nosnost 16 tun. Nenaložíš? Tak nejezdi, a vyřiď šéfovi, že přišel o zakázku. Potřebuješ dělat bezpečnostní přestávku? Musíš dodržet víkendový odpočinek? Tak mi dej podepsat papíry a už sem nejezdi. A je to vyřešené.
    Státem placená stavba dálnice, státními úředníky dozorovaná stavba. Organizovaný a promyšlený systém, kde se už nenosí morálka a slušné chování, kde poctivý a slušný člověk je trestán. Kde jednoduchým způsobem dochází k pohrdání vším, a všemi. Kde je riziko postihu řidiče za výše zmíněné přestupky vědomě odsouváno na druhou kolej, kde je řidič pouze lehce zastupitelná loutka, bez možnosti odvolání a nápravy současného stavu.
   Jak je možné, že všichni tolerují takové jednání, že nikomu nevadí porušování předpisů, bezpečnosti práce? Kde jsou a co dělají kontrolní orgány, koordinátoři a bezpečnostní poradci, zástupci investora, zástupci ŘSD?
    Velká škoda, že se pan Bárta už nepostará o nápravu. Za jeho působení na MD byly cítit velké obavy vedoucích pracovníků stavby. Necertifikovaná svodidla jsou tím nejmenším prohřeškem dnešních staveb.

 

Opravy silnic na český způsob

Tak se nám po zimě oteplilo a máme tu další výsměch, resp. plivnutí, do tak už prázdné kapsy běžného, daně platícího občana.

Projíždím si dnes Kralupy nad Vltavou a nevěřím vlastním očím. Opravuje se silnice. Když jsem dojel v koloně blíže, nevěřícně jsem zíral na pět dělníků, jak ručně zpracovávají obalovanou směs ve vyfrézovaných tvarech, a kterou následně hutní třítunovým válečkem.
Přitom vozovka je ve stavu, kdy je třeba rekonstrukce a ne tohle látání, které pouze oddálí, ale i prodraží svojí zbytečností budoucí opravu.

Další zprávy hovoří o tom, jak firma Skanska bude opravovat vozovky na Moravě v částce 400mil korun. Ano, ta firma, která se potýká s kvalitou ve všech odvětvích stavebnictví. Kromě vozovek mě totiž jeden známý vyprávěl, jak v Praze postavili domy, do kterých teče, když taje sníh. Není to jen na Košíku, je to i jinde. Skutečně nechápu, jak jim někdo může svěřit svoje investice. Jak špatně to chápu u běžného občana, který si na hypotéku kupuje byt, tím hůř to chápu u státu, který této firmě věnoval miliony, a ta za ně odvedla ne vždy kvalitní práci. Samozřejmě není jediná, ale u velkých firem je to hodně vidět.
Vždyť není nic jednoduššího, než si přece projít úseky, které stavěli, opravovali a změřit tloušťku obrusné vrstvy. Proč se asi silnice po zimě rozpadají? Již jsem to předeslal ve svém prvním článku, technologické postupy, ošizené vrstvy, hutnění, v konečném důsledku selhání kontrolních mechanismů. Není to však jen firma panem Bártou nyní proslavená. V patách jsou další giganti zdejšího stavebního trhu. Nacházíme se v době, kdy z občana politici vydírají bez milosti poslední peníze, a zároveň se však nestarají o vynaložené prostředky.

Vyhlídky občana, stejně jako peníze, mizí v tunelech nastavených politiky, kteří mají u těchto firem své jisté. Aby ne, vždyť jim taky přispívají na volební kampaň a nelze se pak divit, že občané nechodí k volbám. Co by tam taky hledali, když chod státu řídí mafie v čele …… no, radši nic.

Někdy je to hořký úsměv, ale stačí si vzpomenout na nedávnou kauzu s tunelem Blanka. To je obr výsměch do kapsy střední vrstvy platící daně. 10mld sem, 10 tam, a ať se pánové v Metrostavu a jejich společníci mají dobře. O co jde, občan to mlaskne ze svých úspor a utáhne si opasek. Že je natržený a praská, protože je za už poslední dírkou? Nevadí, když zde žije pár milionů ovcí, které budou do poslední koruny splácet tunely, zapůjčená auta od firem, získajících státní zakázku, platební karty na úhradu pohonných hmot atd. Stačí si osvítit paměť a vzpomenout si na výstavbu D5, kdy si investor, za úsek svěřený jedné firmě, řekl i o domeček. Nu proč ne, obyčejná „socka“ to zaplatí a my se budeme plácat na kanárech do stehen.

Jako i někteří dopravci hovoří o tom, že by měla být státem garantovaná cena resp. tarif za přepravu, ve stylu od – do, bylo by dobré, aby se tak dělo všude. Není třeba mít obavu, že by došlo k zestátnění firem, to je nesmysl, spíš by se firmy nemohli dostávat oproti konkurenci na ceny o třetiny nižší, než jsou skutečné ceny dle nákladů. Zajímavé je, že tento trend přichází v době, kdy jsou všechny vstupy dražší než v letech minulých. To se opravdu člověk baví tím, jak si s námi stavební lobby pohrává. Smutné je, že nejsou sami.

Ruku v ruce se stavem silnic a nekvalitními opravami se člověk baví, když zjistí, že Sdružení řidičů přijde s nápadem, jak odstranit většinu přetížených kamionů ze silnic, a oni to skoro zavrhnou, přestože by ten návrh byl zdarma. Ostatní zainteresovaní už mají tak velký vliv, že se názory občanů zdají být k smíchu. Přitom čistě teoreticky, politik by měl naslouchat lidu, proto je tam kde je. Český politik je tam, ale zřejmě ze zištných důvodů, a ne proto, aby řešil věci a šetřil státní kasu. Petice s podpisy našich spoluobčanů tak skutečně vyšla skoro naprázdno. Proč asi? Protože se najednou objeví monopolní firma, která provozuje průjezdové, nebo-li dynamické vážení, a hodlá obsadit silnice se svými výrobky. A pokuty? Něco státu a něco z toho samozřejmě té firmě, co to bude provozovat. Efekt? Jednoznačně jen bič na řidiče a jeho peněženku, vůbec to neřeší stav, který v dopravě panuje v oblasti přetěžování vozidel.

Vrátím se do Kralup a k opravě silnice. Jediné pozitivní je, že když už záplaty, tak klasickou cestou. Ono ty zázračné zařízení na opravy výtluků, mají dle některých laboratorních názorů totiž trošku vadu v tom, že přepalují směs, která se dává zpět a vozovka pak nemá tu kvalitu, co by měla mít. Nicméně to už se dostáváme na úroveň spekulace. Na výsledky je ještě brzy a nelze tedy říci, že je to úplně dobře, nebo úplně špatně. Záplaty v Kralupech jistě neřeší státní rozpočet, pouze takové a jim podobné druhy oprav ukazují, na nesystémové řízení tohoto sektoru.
Co je však pro Kralupy a okolí specifické z hlediska váhy a silnic, je značný provoz sklápěcích souprav v maximální povolené hmotnosti 48t. Co na tom, že je to na trase, kde jsou cedule jako vrata, kde je napsáno 19t, s dodatkovou tabulkou jediné vozidlo 23t. Ano jedná se o trasu směrem na Prahu, kdy je toto omezení platné v obci Statenice – Černý vůl. Jeden mostek před obcí už se bortí, v jakém je stavu. Snad se nezbortí celý, stačí pohled na utržený kraj.

No a tím bychom mohli dojít k dalšímu šlendriánu a tím je dopravní značení. To ale zase jindy, pokud budu živ.                    

                                                                               Valentýn Kružek