Různé výklady Nařízení 561/2006/ES a s ním spojené směrnice a nařízení, složitost těchto předpisů, někdy i neznalost a viditelná snaha příslušníků PČR a Celní správy za každou cenu pokutovat řidiče nákladního automobilu, nemá daleko k šikaně řidiče z povolání.

Při silniční kontrole bývá řidič automaticky stavěn do pozice hříšníka a často k němu kontrolní orgány přistupují jako ke snadnému výdělku. Nechceme se v žádném případě dotknout zkušených a poctivých příslušníků v řadách policie a celní správy. Chceme však poukázat na fenomén poslední doby. Velmi často bývá taková obyčejná kontrola na silnici zaměřena na výběr pokuty. Při kontrolách řidičů ze strany kontrolních orgánů neustále dochází k roztržkám ohledně protočených koleček,ručních záznamů vedených řidičem a neuznání nového formuláře na potvrzení odpočinku nebo jiné činnosti řidiče.Řidič který si to nenechá líbit, stejně odjíždí s uloženou pokutou a to nakonec za zcela úplně něco jiného. Jedním z takových rozporů, jak jsme zmínili výše, je prokazování odpočinků v případě analogového tachografu. Často bývá po řidiči vyžadováno „protočené kolečko“ . Tedy tachografické kolečko, které je založeno v tachografu od začátku víkendového odpočinku do jeho konce, čili více jak 24 hodin. To je špatně z několika důvodů. Záznamový list z tachografu je určen na dobu 24 hodin, nikoliv 45 hodin či více. Dále takové kolečko dokazuje pouze to že dané vozidlo stálo, nikoliv řidičovu činnost. Správné prokázání odpočinku, kdy řidič není přítomen ve vozidle je ruční záznam, tedy proškrtnutí náležité kolonky na zadní straně kolečka. V takovém případě splníme podmínky nám dané nařízením 3821/85/EHS. Ruční záznam provádíme i v případě kdy denní nebo týdenní odpočinek nevykonáváme v autě a nemáme tedy přístup k tachografu. Tím se vyhneme problémům s přetočením kolečka, tedy pozdější výměnou kdy se nám bude zapisovat delší časový úsek než 24 hodin.
Pokud se setkáme s výše zmíněným názorem a vyžadováním protočených koleček,problémy s euroformuláři a neochotou uznat ruční záznam, ze strany kontrolních orgánů a protistrana nechce vyslyšet váš názor a názor odborníků a školitelů trvejte na svém a nechte se klidně poslat do správního řízení. V tomto případě nikdy neplaťte pokutu, zaplacením pokuty uznaváte svoji vinu a později se nedá nic dělat a hrozí Vám ztráta bodů. Sdružení řidičů CZ doporučuje zaznamenat si iniciály hlídky, služební číslo včetně datumu a místa kontroly a toto nám předat. Společně pak podáme stížnost na postup kontrolních orgánů.
Neplaťte pokuty
Další problém je v otázce dělení přestávek. V současnosti vyhodnocuje software používaný policií a celní správou jako závadné jednání v případě dělení přestávek řízení. Tuto situaci špatně vyhodnocuje i digitální tachograf zabudovaný ve vozidle. Za tuto chybu zaplatili mnozí řidiči, ale i jejich zaměstnavatelé. Jedná se například o tuto variantu režimu : denní doba odpočinku – 2 hodiny řízení – 1 hodina přestávky – 2 hodiny řízení – 30 minut přestávky – 4 hodiny řízení - denní doba odpočinku. Abychom měli jasnou odpověď oslovili jsme Ministerstvo dopravy a člena Evropské komise, komisaře pro dopravu Siim Kallas, který má na starosti mimo jiné i nákladní dopravu v EU.
Z jejich odpovědí jasně vyplývá, že takový režim je správný. Proto doporučujeme stejný postup jako v předchozím případě protočených koleček. Po té co jsme jako Sdružení řidičů CZ upozornili výrobce a distributory vyhodnocovacích sw na zmíněnou vadu programu, jsme ze všech stran ubezpečování na fakt, že sw slouží pouze jako pomůcka a v žádném případě nejsou řidiči pokutováni na základě výsledku stažení dat podle kritérií příslušných programů. Policie pokuty nedává, avšak postupuje řešení přestupku úřadům. To zda-li při řešení ve správním řízení dochází k opětovnému přezkoumání přestupku bez použití vadného programu není zcela jasné.Co nás , ale nejvíc zaráží je zlehčování celého problému. Dosud se nikdo nepřihlásil k odpovědnosti za správné funkce sw. Dosud nemáme jediné vyjádření od zúčastněných institucí, ačkoli jsme o ně opakovaně žádali. Proto vyzýváme všechny poškozené řidiče, aby se ozvali Sdružení řidičů CZ a společně budeme postupovat dále k narovnání celé situace.
Samozřejmě že se může dotčený policista, celník chtít za takové jednání pomstít řidiči a začne hledat jiné chyby, popř. závady na vozidle. V takovém případě si opět opište jeho iniciály a podejte stížnost. Pro členy Sdružení řidičů CZ nabízíme zdarma pomoc při řešení výše popsaných situací.Závěrem bychom si měli připomenout důležitost profesního školení. Jenom dobře proškolený řidič se nenechá lehce a hlavně zbytečně pokutovat a postihovat. Sdružení řidičů CZ organizuje pravidelné školení řidičů s důrazem na ovládání všech typů digitálních tachografů a správný výklad Nř. 561/2006. Členům sdružení nabízíme slevu.

Jako novinku zajistilo Sdružení řidičů CZ, o.s. pro své členy výhodné pojištění právní ochrany řidiče u AXA ASSISTANCE.