A tím myslím bodovou reformu v Německu. Zhruba shrnu. Do budoucna bude možno vyhrát max. 8 bodů. Kdo dosáhne tuto hranici, dostane za odměnu zákaz vjezdu do Německa. Výše tzv. varovného se zvýšila na 55,-€. Při naúčtování této částky zaplacením řidič souhlasí a přizná vinu a již se to dál neřeší, není ani proti tomu odvolání, ale .... neudělujou se body. Jakmile pokuta dosáhne částky 60,-€, jde takový přestupek do správního řízení, připočítá se 20,-€ správní poplatek a řidič zaplatí tzv. kauci. V tomto případě již hrozí jako prémie jeden nebo více bodů k tomu. Body se mažou jednotlivě podle data udělení po 2,5 letech.

Za některé přestupky se body dávat nebudou, jako např. porušení zákazu jízdy o svátcích. Ale špatné zajištění nákladu bude i nadále ohodnoceno body. Např. jeden kolega minulý týden za špatné ukotvení řetězů (omotání řetězu okolo oka) dostal finanční pokutu plus jeden bod. Zrovna zajištění nákladu je strašně důležité. Zjišťuji, že i když je každý profesionální řidič povinnen podrobit se školení, základní pravidla zajištění nákladu ale asi většina rychle hodí za hlavu. Stejně tak, jako dodržování určitých předpisů silničního zákona bere spousta řidičů na lehkou váhu. Profesionalita a zodpovědný přístup k našemu povolání bude při novém bodovém systému v Německu o to nutnější.

Vzhledem k napjaté situaci v transportním odvětví a stávajícímu tlaku z východu se němečtí policisté více a více soustředí na východoevropské firmy. Němečtí policisté se učí s novým systémem zacházet a nemají zatím problém udělovat body. Ve velké většině pokut by stačilo ohodnotit přestupek tzv. varovným. Vzhledem k jeho výši by získali všichni, německý stát by zvýšil příjmy s malými náklady a úloha takové pokuty by byla splněna, protože dostatečně vysoká, aby se řidič snažil příště nehřešit. Ale je nutné myslet na to, že konečné ohodnocení přestupku vyjde ze správního řízení. Fakt je, že velké množství pokut je buď neoprávněných, nebo formálně špatný postup. Víc než kdy před tím bude nutná právní rada a určitě se v hodně případech vyplatí se právně bránit. Dosáhnout 8 bodů nebude tak obtížné a kolegové jezdící na západ Evropy se Německu asi těžko vyhnou.

Jedna důležitá věc. Body z minula se nemažou, není amnestie. Přepočítají se podle stanovené tabulky. Kdo si chce ověřit, kolik má momentálně bodů, může podat dotaz na Kraftahrt Bundesamt ve Flensburgu. K tomu můžete použít neformální dopis např. takto:

Citace:
Kraftfahrt-Bundesamt
– Verkehrszentralregister –
24932 Flensburg


Auskunft über Eintragungen im Verkehrszentralregister betreffend

________________________________________________________ (Vorname, křestní jména)
________________________________________________________ (Nachname, příjmení, popř. rodné jméno)
________________________________________________________ (Geburtsdatum, datum narození)
________________________________________________________ (Geburtsort, místo narození)
________________________________________________________ (Wohnanschrift, adresa bysliště)
________________________________________________________
________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bitte ich darum, mir die für meine Person bestehenden Eintragungen im Verkehrszentralregister unentgeltlich mitzuteilen.

________________________________________________________
(místo, datum, podpis)

Anlage (příloha):

Kopie občanského průkazu, obě strany


Jako zdroj informací sloužilo:
http://www.bussgeldkatalog.org/punktereform/