Neplaťte pokuty !

 Neplaťte za chybu software, používaným k vyhodnocování digitálních tachografů a karet. Díky členům sdružení řidičů CZ se podařilo najít chybu ve vyhodnocovacím programu používaným Policií a Celní správou. Jedná se chybné vyhodnocení doby jízdy v režimu dělených přestávek.

A to konkrétně : režim řidiče denní doba odpočinku – 2 hodiny řízení – 1 hodina přestávky – 2 hodiny řízení – 30 minut přestávky – 4 hodiny řízení - denní doba odpočinku. V takovém případě vyhodnocuje sw jako chybu.         

  

   

 

                       Toto je policejní verze a řidič nemá žádný přestupek,přesto mu program vyhodnotil nepřetržitou dobu řízení více jak sedm hodin.Řidič zaplatí tučnou pokutu a všichni jsou spokojeni.

 

  

 

 

Požádali jsme tedy o vyjádření Ministerstvo dopravy a také člena Evropské komise komisaři pro dopravu Siim Kallas, který má na starosti mimo jiné i nákladní dopravu v EU.

 Tady je vyjádření z MD :

Dobrý den,

k Vašemu příkladu rozvržení pracovního režimu řidiče uvádíme následující.

Vámi uvedený pracovní režim řidiče (denní doba odpočinku – 2 hodiny řízení – 1 hodina přestávky – 2 hodiny řízení – 30 minut přestávky – 4 hodiny řízení - denní doba odpočinku) považuje Ministerstvo dopravy za možný a souladný s dikcí čl. 7 Nařízení 561/2006. Pokud by řidič místo první přestávky v řízení o délce 1 hodiny čerpal pouze 15 minut, vyhodnocovací program by již (pravděpodobně) chybové hlášení (nedodržení bezpečnostní přestávky) nezobrazoval, poněvadž doba povinné nepřerušené bezpečnostní přestávky byla nahrazena přestávkou v délce 15 minut, po níž následovala přestávka v délce 30 minut, které byly rozloženy v celkové době řízení 4 hodiny dle uvedeného příkladu (max. 4,5 hodin), tj. přesně dle dikce čl. 7 Nařízení 561/2006 druhé věty.

Domníváme se, že nahrazení první části dělené přestávky, kdy namísto 15 minut řidič čerpal 1 hodinu, neznamená jakékoli zvýšení ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ale právě naopak. Výklad, podle kterého by byla první přestávka v řízení (1 hodina) hodnocena jako vyčerpání celé bezpečnostní přestávky, a v následujících 4,5 hodinách řízení by tak byl řidič nucen vykonat další bezpečnostní přestávku, by paradoxně znamenal to, že 15 minutová doba určená k oddychu řidiče by znamenala pro bezpečnost silničního provozu více než doba 1 hodiny. Problém s vyhodnocením uvedeného případu by pak bylo možné vyřešit pouhým zkrácením první přestávky v řízení například na 15 minut z původní 1 hodiny.

Takový výklad Vámi uvedeného pracovního režimu řidiče by však byl v rozporu s názorem Ministerstva dopravy a účelem samotného Nařízení 561/2006, kdy bezpečnostní přestávka určená k zotavení řidiče má za cíl přispět k bezpečnosti silničního provozu snížením únavy řidiče nákladního vozidla.

 

A zde Evropská komise:

Vice-president Kallas has asked me to reply to your e-mail of 22 March, by which you request the explication of a provision laid down in Article 7(2) of Regulation (EC) of 561/2006.

Article 7(2) of the Regulation requires that a driver takes at least 45 minutes break by the end of a driving period of maximum 4,5 hours. This break may be split in two portions: first one of a duration of minimum 15 minutes followed by the second portion of at least 30 minutes. Both portions of the break should be taken over the driving period of maximum 4,5 hours.

Maximum daily driving time shall not exceed 9 hours as specified in Article 6 of the Regulation. Splitting this maximum allowed daily driving time into a few shorter driving periods (shorter than 4,5 hours) divided by minimum breaks is fully in compliance with Article 7 of the Regulation.

It must be noted that Regulation (EC) No 561/2006 establishes only minimum requirements with regard to maximum driving times, minimum breaks and minimum rest periods. In other words, a driver may take his breaks and rest periods more frequently and longer than the Regulation prescribes. Also his driving periods between the obligatory breaks may be shorter than maximum 4,5 hours of driving time.

 

Český překlad : Vice prezident Kallas mne požádal, abych Vám odpověděla na Váš e-mail z 22.března, ve kterém žádáte o vysvětlení Nařízení 561/2006/ES článek 7 odstavce 2.

Článek 7 požaduje, aby měl řidič přestávku nejméně 45 minut po maximálně 4, 5 hodinách jízdy. Tato přestávka může být rozdělena do dvou částí: první část v trvání nejméně 15 min,. a následující druhá nejméně 30-ti minutová. Obě tyto části by měly proběhnout během max. 4,5 hod jízdy.

Max. doba denní jízdy by neměla překročit 9 hodin jak je určeno v článku 6 Nařízení . Rozdělení tohoto maximálního povoleného času jízdy do kratších časových úseků (kratších než 4.5hod.)je plně ve shodě s článkem 7 tohoto Nařízení.

Musím poznamenat, že Nařízení 561/2006/ES stanovuje pouze minimální požadavky s ohledem na maximální čas denní jízdy, minimální čas pro přestávky a odpočinek. Na druhé straně řidič smí dělat přestávky a odpočívat častěji a déle než je udáno v Nařízení. Také může být zkrácen čas řízení mezi jednotlivými přestávkami.

Dle tohoto vyjádření všichni řidiči potažmo i firmy kteří byly sankcionování z tohoto nebo podobného důvodu( variant je víc), byly neoprávněně poškozeni. Uvítal bych kdyby si toto přečetly i kontrolní orgány kteří mají kontrolu v popisu práce.A místo bezhlavého používání vyhodnocovacího softwaru začaly řádným prostudováním předpisů souvisejícím s bezpečností v dopravě.

  

            Podle názoru MD i EK je takový režim legální a není v žádném případě v rozporu s Nř. 561/2006. Na náš podnět reagovali výrobci programů Tagra a Tachoscan. Tagra, poděkovala a program opravila, a Tachoscan sdělil, že je to chyba kontrolních orgánů, kteří správné nastavení vyhodnocování ignorovali. Je tedy otázkou času, za jak dlouho se podaří aktualizovat všechny používané kopie. Do té doby doporučujeme NEPLATIT pokuty a postoupit řešení přestupku do správního řízení. Členům Sdružení řidičů CZ nabízíme pomoc při řešení této věci.  

Návod jak nastavit tuto funkci v programu:
V okně: "Nastavení Analýzy" zaškrtnete "Každá 45 minutová přestávka končí cyklus nepřetržitého řízení".

 

Vyjádření firmy PC NET SERVICE:

"Funkce, o níž píšete, byla dostupná již v březnu roku 2009, tedy ještě před uveřejněním článku. Tato fakta lze ověřit i v nápovědě programu. Již v následujícím roce jsme tu funkci přidali i do výchozího nastavení, aby byla automaticky dostupná v programu používaném kontrolními orgány. Proto nebylo zapotřebí program nijak upravovat, neboť bylo vše k dispozici již rok před napsáním článku a TachoScan byl schopný situaci vyhodnotit v souladu s platnými předpisy. Jakožto výrobce programu pečlivě dbáme na to, aby byly zákazníkům k dispozici všechny potřebné funkce, které dokáží zohlednit plánované legislativní změny a to již s dostatečným předstihem. Z tohoto důvodu patříme mezi aktivní členy organizace Corte při Evropské Unii a jsme v častém kontaktu s Evropskou komisí, abychom byli schopni připravit řešení programu ještě dříve, než nové předpisy začnou platit. K tomu nás ostatně zavazují i dohody s našimi klienty z řad evropských dopravních inspekcí, jako je německé BAG, polské ITD, litevské VKTI či Policie ČR a další."

PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.
ul. Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała, POLAND
www.pcnetservice.pl