Sdružení řidičů CZ, o.s. již od počátku svého vzniku monitoruje problém s používáním magnetů u vozidel vybavených digitálním tachografem. Bohužel naše mediální prostředky jsou dosti omezené a ze strany medií nám zatím, kromě Truckmagazínu, nebyl dán prostor k prezentaci problémů v dopravě tak, jak to vidí profesionální řidiči.


     Je několik důvodů, pro které řidiči tyto magnety používají.
Nejčastěji se tak stává při čekání na nakládce či vykládce, případně při odpočinku na přeplněných parkovištích, kdy je nucen řidič zaparkovat tak, že následně někomu překáží při odjezdu. Vše řeší za pomoci magnetu, aby si nepřerušil délku stanoveného odpočinku nařízením 561/2006/ES.
Stejný problém lze pozorovat při nakládkách a vykládkách v logistických areálech, kdy je opět na vině většinou skutečnost, kterou nemůže sám řidič ovlivnit. Vzhledem k téměř neznámé době naložení či vyložení, tak řidič aby mohl dojet včas na místo určení, použije magnet a tím si zajistí přestávku v řízení, pro dojezd dle dispozic dispečera či firmy.
     Nelze však opomenout další důvod, a ten je bohužel velmi vážný. Magnet se použije za účelem vynechání odpočinku, a řidič místo spánku, pokračuje v řízení. Je zbytečné se dohadovat, kdo je na vině, jestli řidič, nebo provozovatel vozidla. Bohužel málo řidičů si uvědomuje, že právě únava a mikrospánek, jsou hlavní viníci, po kterých zůstávají při krajích silnic pomníčky.

   Dokud se toto porušení nestane trestným činem a nebudou dopravci a řidiči kontrolováni kontrolními orgány tak, aby k tomuto zneužívání magnetu nedocházelo, těžko se můžeme domnívat, že někdy dojde ke změně. Už jen neřešení naší petice proti přetěžování v zákonem stanovené lhůtě tak, aby se nemohla schválit v navrhovaném znění, ukazuje na to, že politici tohoto státu nemají zájem o narovnání všeho pokřiveného. Nejsmutnější je fakt, že jim to pravděpodobně snad i vyhovuje.

 

Sdružení řidičů CZ, o.s. se však bude nadále snažit v rámci svých možností poukazovat na problémy v dopravě, které mají za následek snížení bezpečnosti silničního provozu. Bude pokračovat ve spolupráci s profesionály, kteří školí řidiče a policii tak, jak se školit má a bude doufat, že to mnozí profesionálové pochopí ve smyslu jejich dobra a rozšíří tím i naše řady.
     Požádali jsme o vyjádření k reportáži zveřejněnou v mediích pana Šotolu z firmy Centrum dopravního vzdělání s.r.o. o jeho názor jako odborníka na tachografy.
    “Tato reportáž se mi vůbec nelíbí, protože tato odhalená jízda na magnet ze strany policie není první, navíc na magnety jezdí i řidiči, kteří používají analogová kolečka a odhalení přímo na silnici je otázka pár minut. K odhalení jízdy na magnet stačí pár minut, jen pouhý výtisk z karty řidiče, nebo vozidla. Poté se provádí stažení dat, fotodokumentace a zajištění magnetu. Posledním trendem u řidičů bývá i folie, která překryje čip karty řidiče před výhozem z tachografu, aniž by se  data na kartu  zapsala, opět je to ale nesmysl. Tato data s údaji zůstanou zapsána v tachografu a policie po stažení dat z karty řidiče a tachografu toto odhalí. Informace mezi řidiči, že se na nic nepřijde, jsou mylné a jízda na magnet, na "ztracenou" nebo půjčenou kartu řidiče je lehce odhalitelná.“

Sdružení řidičů CZ, o.s. odsuzuje jakékoliv použítí magnetu na čidle převodovky.