Konference pro dopravce představuje třetí téma

Jaké jsou nové trendy v silniční nákladní dopravě? Na co se zaměřují kontrolní orgány? Co trápí české autodopravce?

Nakladatelství Verlag Dashöfer, poskytovatel profesních informaci, zve na jednodenní odbornou konferenci Podnikání v autodopravě v roce 2017. Akce se uskuteční 1. listopadu 2016 v Praze. Cílem události je profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy. Náplň vystihuje motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“.

 

Na konferenci se na Vás těší sedm expertů, mezi nimiž budou zástupci Ministerstva dopravy ČR, Centra dopravního výzkumu, Centra služeb pro silniční dopravu, Policie ČR či Státního úřadu inspekce práce. Tolik odborníků na jednom místě, to je jedinečná příležitost pro účastníky konzultovat své zkušenosti z praxe!

Akce je určena pro majitele a ředitele dopravních firem, manažery a vedoucí dopravy, dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě. Záštitu akci vyjádřili Centrum dopravního výzkumu, Centrum služeb pro silniční dopravu, Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM), Ústav logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT a další subjekty.

Třetí téma konference:

Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem

Ing. Olga Valášková

Ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci je trvale jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Účastníci konference se seznámí s požadavky na oblasti kontrolované při provozování dopravy. Mezi ně patří kontrola plnění povinností zaměstnavatelů při organizování BOZP, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky uvedených v návodech k obsluze, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů a v neposlední řadě také organizování pracovní doby zaměstnanců.

Další témata a podrobnosti o akci najdete na webových stránkách konference http://www.konference-autodoprava.cz/.