Zákazy vjezdu v podání Pražských úředníků

V jednom z dotazů pro poskytovatele Pojištění právní asistence společnost AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. jsme se dočetli, jak postupovat v případě, kdy musíme vjet do zákazu vjezdu vozidlům nad 6/12 tun. Dozvěděli jsme se, jak zažádat o souhlas ke vjezdu na příslušném úřadě. To však není starost řidiče, ale majitele vozidla. Pokud majitel nemá v úmyslu zlegalizovat vjezd do nám zapovězených míst, nemá řidič žádnou obranu. Nemá smysl rozebírat, jaký efekt má pro řidiče/ zaměstnance odmítnutí jízdy.
Vypravili jsme se tedy na Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme jednali o možné úpravě omezení vjezdu. Jednání probíhalo ve velmi zvláštní atmosféře. Přijal nás vedoucí oddělení silničního správního úřadu. Po delším teoretickém výkladu o možnostech překládání zboží na lehčí vozidla, přišla řeč na konkrétní problémy, vzniklé omezováním vjezdu vozidlům nad 12 tun např. Jižní spojka, Průmyslová ulice. Souhlas k vjezdu do těchto omezení, dle vyjádření ředitele odboru dopravy, neudělují na základě souhlasného stanoviska MD.
Souhlas ke vjezdu do zóny 6 tun (popis, jak požádat o souhlas uveřejněn v minulém čísle Truckmagazínu) neopravňuje řidiče ke vjezdu do omezení nad 12 tun. Nyní zde dochází k tomu, že vozidla mající souhlas k vjezdu do zóny 6 tun nemohou projet zákaz nad 12 tun a musí složitě projíždět obydlenými částmi města, místo toho, aby řidiči zvolili jednodušší cestu, mimo obydlené části města. Jedná se zejména o oblast okolo Jižní spojky, ulice K Barrandovu, Smíchova, Průmyslové apod. V těchto částech města jsou omezeny vjezdy do komunikací, jenž ještě nedávno sloužili k tranzitní přepravě přes město. Dnes, kdy vozidlo potřebuje jet např. z Prahy 4 na Prahu 5, nemůže použít Jižní spojku, ale jede jedinou legální cestou přes Budějovickou, Podolí, na
Barrandovský most a dále pokračuje Strakonickou ulicí. Stejně tak je omezen vjezd do tunelů Mrázovka. Proto musí řidič zvolit trasu Strakonická, Hořejší nábřeží, Kartouzská, Plzeňská. Místo toho, aby projel tunel Mrázovka a bez problémů dojel na místo určení. To samé platí i v ostatních částech Prahy, v zásobování okrajových částí, které mají taktéž omezen vjezd.

 

Obcházení obecních úřadů před realizací každé přepravy je nemožné. V tuto chvíli nezbývá řidičům nic jiného než porušovat omezení vjezdu - nařízení zaměstnavatele, objednavatele, odesílatele.

Jednorázový vjezd do míst s omezením vjezdu. Jedná se zejména o dálkovou přepravu kamiony, kdy řidič zjistí omezení vjezdu až ve chvíli, kdy přijede k takové značce. Nemá možnost zvolení jiné cesty, otočení kamionu, nebo prostě nezná jinou cestu. Takový řidič nemusí být nutně znalý
místopisu Prahy. Tyto přepravy jsou zadávány ve většině případů přes spedice a aukce. Z časových důvodů je nemožné předem prověřit trasu, natož požádat o souhlas k vjezdu. Dopravce může být z jakéhokoliv kouta naší republiky.

Řešení:
Osazení všech zákazových značek dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“ nebo „dopravní obsluze vjezd povolen“, sjednocení postupů ve všech městských částech, vydávání souhlasu k vjezdu i na omezení nad 12 tun platících po celém území Prahy, omezení sankcí pro řidiče. Sjednocení a zjednodušení současného systému povolování vjezdů. Vydávání souhlasů s působností ve všech částech města, ne s omezenou platností pouze na „zónu“.

Odůvodnění:
Řidič nemůže ovlivnit takové skutečnosti, jako je vyřízení souhlasů, podání žádostí, či vyžádání
kopií stavebních povolení apod. Přesto je jako jediný trestán za porušení zákazu vjezdu pro některá vozidla, byť jedná na přímý příkaz zaměstnavatele. Plně si uvědomujeme snahu omezit provoz nákladních vozidel uvnitř města a naprosté omezení tranzitu přes město, sledující zlepšení kvality života obyvatelům města. V určitých případech je tato snaha kontraproduktivní a navíc omezuje část obyvatel i firem, působících na území Prahy. Tato skutečnost je pro Sdružení řidičů CZ, o.s. nepřípustná.

O těchto tématech jsme vedli několikahodinovou diskuzi s velmi nejasným závěrem. Prakticky nám byla dána najevo neochota, řešit celou situaci. Pokud k nějakému pokusu o nápravu dojde, nebude jistě hned. Ve světle naivní a populistické snahy pana náměstka, pražského primátora Josefa Noska, zalíbit se občanům Spořilova a zakázat vjezd nákladním autům do Prahy, je náprava situace okolo vjezdu do zóny 6 tun neřešitelná. Místo snahy dostavět Pražský okruh, a tím skutečně vyřešit tranzit přes Hlavní město, sledujeme nereálné, avšak mediálně zajímavé plány, jež nikam nevedou.
Další typicky česká logika. Tak to prostě je a řidič? Ten ať platí. Nic jiného si stejně nezaslouží. Tolik výsledek jednání na odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpracovalo Sdružení řidičů CZ, o.s.