Profese řidiče

Profese řidiče

Pro laiky krásná čistá práce za solidní peníze. Aby také ne, stačí si otevřít stránky www.prace.cz nebo se začíst do nabídek Úřadu práce. Ve velké většině se dozvíte, že firmy nabízejí uchazečům o tuhle práci plat 20 až 40 tisíc Kč a přitom vyžadují pouze základní vzdělání. Je tedy profese řidiče zlatým dolem pro nevzdělané??


Realita je úplně jinde.

Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. má řidič vozidel nad 3,5 tuny nejnižší zaručenou mzdu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin v částce 58,60 Kč/hodinu a maximálně 9.800 Kč/měsíc. Tuto zaručenou minimální mzdu, navzdory všude uváděné krizi a všeobecnému zdražování, vláda už 6 let svým nařízením nenavýšila.

Opravdu věříte, že by vám některý z dopravců vyplácel mzdu v částce 30.000 Kč, ačkoli jeho povinností je vyplatit vám jen směšnou částku 9.800 Kč?

Většina oslovených dopravců, kteří zveřejňují ve svých inzerátech své krásné platové podmínky, ve skutečnosti za zmíněných 40 odpracovaných hodin nabízí mzdu jen něco málo převyšující nejnižší zaručenou mzdu (někteří dokonce jen tu nejnižší zaručenou). K této částce ve svých inzerátech připočítávají i stravné a na oko hned vypadá slibovaná výplata nádherně. Stravné je však podle Zákoníku práce nezdanitelným nárokem řidiče spojeným s jízdním výkonem pracovní cesty a nemá s vaší mzdou za odpracované hodiny nic společného. V případě výpočtu nemocenské, důchodu nebo dovolené zaměstnavatel nebo státní úřad výši náhrady nevypočítává ze mzdy a stravného, tedy ze 30.000 Kč slibovaných v inzerátu, ale právě jen ze mzdy, tedy z oněch 9.800 Kč. Rovněž tak je to u výpočtu případné podpory v nezaměstnanosti.

A jak je to se vzděláním řidiče z povolání? Opravdu, žádné vyšší vzdělání mít nemusíte.

Určitá kritéria však splňovat musíte. Především musíte mít řidičské oprávnění skupiny C+E a průkaz profesní způsobilosti. V dnešní době musíte také mít kartu řidiče do tachografu. Jako řidič z povolání musíte mít i potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Každý rok musíte absolvovat pravidelné školení řidičů.

Musíte ovládat Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.561/2006 Sb., ​musíte znát AETR - evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, musíte si neustále obnovovat znalosti zákonů a vyhlášek ze silniční dopravy. Při jejich neznalosti nebo jejich porušení vás čekají sankce v řádech tisíců, v zahraničí až desetitisíců korun.

Na obstarání všech těchto průkazů, školení a potvrzení vynaložíte nemalé prostředky, rovněž v řádech několika desítek tisíc korun.

Takže vyšší vzdělání mít pro práci řidiče nemusíte, ale znalosti musíte mít poměrně značné a k jejich získání sáhnout hluboko do svých kapes.

A co ještě tato „čistá“ práce za (ne)solidní peníze obnáší?

Musíte dodržovat různé (někdy i nesmyslné) zákony, vyhlášky a nařízení vlády, ačkoli stát nedělá nic proto, aby vám to usnadnil. Spíše naopak.

Někteří dopravci vás přímo vybízejí k porušování předpisů pod pohrůžkou ztráty zaměstnání.

Jezdí se po rozbitých dálnicích, po dálnicích s nedostatkem parkovacích míst a sociálního zázemí.

Za svou práci je řidič odměňován nezákonným způsobem, tedy od kilometru, z fakturace, od naložených tun. A proto mu je kráceno stravné, aby se do mzdy vypočítané z odjetých kilometrů takzvaně „vešel“.

Mzdu dostává u velké většiny firem pouze za odpracovaných 40 hodin. Žádné příplatky za přesčasy, žádné příplatky za noční, nic takového.

Jelikož dodržování zákona stát dostatečně nekontroluje, nic nenutí dopravní firmy k jeho dodržování.

Ještě se vám zdá profese řidiče tak lukrativní?

Vypadá to tak opravdu jen při čtení inzerátů na Úřadu práce. Ve skutečně se jedná o psychicky náročnou práci, za kterou dostanete mizernou mzdu. Svým způsobem si za to mohou i řidiči samotní. Malá kolegialita a nezájem o druhé, strach o práci, to všechno jsou faktory, které se podepisují na tom, že se podmínky pro výkon této profese rok od roku zhoršují. V posledních třech letech se o zlepšení podmínek profesionálních řidičů snaží Sdružení řidičů CZ s.r.o. Bez masivní podpory řidičů-profesionálů má ale při vyjednávání těchto podmínek velmi ztíženou pozici. Stát se členem tohoto sdružení je to nejmenší, co můžete pro zlepšení pracovních podmínek řidičů-profesionálů udělat.

 

Pro Sdružení řidičů CZ napsal Foglík

Banner