TRANSPark: Aplikace pro hledání bezpečných míst k parkování

Bezplatná internetová aplikace umožňuje naplánovat trasu a sledovat nejbližší bezpečná parkovací místa a další služby pro řidiče kamionů.

http://www.dlprofi.cz/a0m3d

 

Stáří vozidel pro veřejnou linkovou dopravu

Novela nařízení vlády č. 63/2011 Sb. upravuje podmínky pro stáří vozidel pro přepravu cestujících ve veřejné linkové dopravě.

http://www.dlprofi.cz/a0l9w

  

 

Výměna informací o dopravních deliktech

Nová směrnice má zajistit vysokou úroveň ochrany všech účastníků silničního provozu v Unii usnadněním přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

http://www.dlprofi.cz/a0l7e

 

Nový vzor mezinárodního řidičského průkazu

Novela vyhlášky o řidičských průkazech stanoví nový vzor mezinárodního řidičského průkazu. Dále stanoví vzor informačního formuláře zasílaného společně s oznámením o zahájení řízení o přestupku osobě podezřelé ze spáchání přestupku, která má bydliště v jiném členském státě.

http://www.dlprofi.cz/a0l4g

 

Vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí

Nové prováděcí rozhodnutí Komise upravuje vnitrostátní odchylky jednotlivých států EU pro přepravy podle ADR.

http://www.dlprofi.cz/a0k8n

 

Doplňky k ADR pro rok 2015

Sdělení č. 11/2015 Sb.m.s. přináší oficiální znění dohody ADR pro následující dva roky.

http://www.dlprofi.cz/a0k9b

 

Zaznamenávání doby odpočinku

V dokumentu „Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizovaného prosazování “ je v části 3.1.4.3 u čl. 15 odst. 7 nařízení (EHS) č. 3821/85 uvedeno: „Všimněte si, že neexistuje požadavek dokládat denní/týdenní dobu odpočinku, ačkoli řidiči mnohdy předloží záznamy, kterými je doloží“.

http://www.dlprofi.cz/a0l1w

  

Novinky z dopravy Vám připravuje náš partner:

 Verlag Dashöfer,
nakladatelství spol. s r.o.
www.dashofer.cz