Jak naši poslanci (NE)pracují a (NE)dodržují zákony

Jak naši poslanci (NE)pracují a (NE)dodržují zákony

   Tak jak jsme si již v minulosti zvykli na přístup našich poslanců k vyřizování peticí, tak nás ani letos moc neudivuje jejich stále stejný přístup, jak ke svým povinnostem poslance, tak i k dodržování zákonů, které sami schvalují. Je z podivem, že i nová uskupení ve sněmovně rychle pochytila staré zvyky. Kde jsou ty předvolební sliby?

 

   Jak to pokračuje letos?

Naši petici na změnu odpovědnosti za přetížená vozidla jsme osobně předali Petičnímu výboru PSP dne 11.3.2014. Ve stejný den jsme kopii předali i poslanci Berkovcovi, který nás i přijal na osobní schůzce.

Pro Vaši informaci má sněmovna 30 dní na vyřízení petice viz:

85/1990 Sb. § 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

20.3.2014 jsme dostali dopis z Petičního výboru PSP, že naše petice byla předána do působnosti Hospodářskému výboru PSP, kterému tato petice patří k řešení.

Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro vyřízení a posouzení petice, dle výše uvedeného zákona vypršela dne 20.4.2014 jsme napsali dne 22.5.2014 dopis poslanci Pilnému, předsedovi Hospodářského výboru PSP s dotazem, jak to s naší peticí vypadá.

28.5.2014 jsme dostali dopis od poslance Kolovratníka, místopředsedy Hospodářského výboru PSP, který nám napsal, že naše petice patří do podvýboru pro dopravu, který byl zrovna 27.5.2014 ustaven, a že to předá jeho předsedovi poslanci Foldynovi.

2.6.2014 jsme se připomněli poslanci Berkovcovi, protože i on byl zvolen do podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru PSP. Jeho reakce opět nulová.

15.6.2014 jsme opět poslali dopis do sněmovny, tentokráte poslanci Foldynovi, předsedoví Podvýboru pro dopravu, Hospodářského výboru PSP s dotazem, jak to vypadá s naší peticí, a zda ví, že jsou již 70 dní v prodlení.

Do dnešního dne opět bez reakce.

   Je krásné, jak se tito zástupci lidu snaží rychle řešit odtahy svých vozidel, která parkují na místech, kde je parkování zakázané, jak rychle si odhlasují svoji imunitu a zvyšování svých platů, ale nic vlastně pro lidi nedělají. Nedodržují zákony, které sami schvalují a po obyčejných lidech vyžadují jejich dodržování.