Reakce na průzkum Truckjobs

Na internetu jsem nalezl výsledky průzkumu týkající se mezd profesionálních řidičů, kterou provedl a publikoval ISD Česmad Bohemia s.r.o. na svém portále, možná ho již někteří četli, já tedy jen otevřu otázku odměňování řidičů v souvislosti s peticí za vyšší hrubý základ (přeřazení do vyšší platové třídy). Odkaz na výsledky průzkumu zde:
http://www.truckjobs.cz/informace/27-pruzkum-mezd-profesionalnich-ridicu-v-cr-nakladni-doprava/

Jak už to bývá v souvislosti s ČESMADem běžné, opět je společnosti předkládána změť polopravd a manipulací, zřejmě na zakázku jejich chlebodárců, tj.dopravců u nich působících. V dané instituci si zřejmě nikdo nelámal hlavu s tím, co je mzda, odměna, příplatky nebo stravné tak, jak stanovuje zákoník práce. Pokud by tomu tak bylo, nemohly být v daném znění položeny otázky č. 5 a č. 6. Vždyť do hrubé mzdy je potřeba započítat i příplatky, prémie apod. a čistá mzda přeci vychází z hrubé mzdy po odečtu srážek daných zákonem. Dieta neboli stravné se zásadně nepočítají do mzdy, to může pouze soudní "elita" u soudních sporů, např. u stanovení výživného. Na tyto nedostatky byl již upozorňován uživatel „Truckjobs“ na truckfóru zde:
http://www.liaz.cz/forum/viewtopic.php?t=12921&start=0
hned na začátku spuštění průzkumu jinými uživateli, např. uživatel „posa“ zde již na začátku průzkumu upozornil na chyby v dotazníku, cituji: Zajímavý dotazník, ale výsledky budou zřejmě velice zkreslené z důvodu, že diety nejsou součásti mzdy. To nevíte? Dejte tam kolonku na sumu, která je přiznávána na pásce, a to se budete divit. Pokud by výše uvedené dotazy byly správně položeny, nenastala by situace, že ve výsledcích bude hrubá mzda nižší než mzda čistá, zřejmě je to specialita v dopravě, nevím.
Z pohledu objektivity měl znít dotaz:
5. Uveďte částku uvedenou na Vaší výplatní pásce v kolonce hrubá mzda.
6. Uveďte částku uvedenou na Vaší výplatní pásce v kolonce čistá mzda.

Ale to by asi nebylo pro mnohé, kteří to nechtějí vědět zajímavé, a ukázalo by to opravdu tu bídu v odměňování profesionálních řidičů.
Dalším výsledkem průzkumu je uvedení druhů potíží, se kterými se řidiči setkávají. Na prvním místě s 28% z 2075 respondentů se umístila potíž zvaná nízká hrubá základní mzda, což je celkem zarážející, když o petici na zvýšení právě hrubé měsíční mzdy kterou spustilo Sdružení řidičů z.s. je tak malý zájem, zřejmě již respondenti utekli do zahraničí nebo z odvětví dopravy úplně. Vyvstává otázka, komu se takto zmanipulované výsledky hodí do krámu.Ale toto byla spíše řečnická otázka. Všichni totiž dobře víme, že i státní orgány mají velkou nechuť hrabat se v něčem, co už zdáli připomíná dopravu!!! Dovolím si ještě ocitovat uživatele „Truckjobs“ kdy v daném tématu napsal toto: Myslím, že namísto jakéhosi třídního boje řidičů s dopravci je nutné donutit publicitou a zveřejňováním skutečností obě strany k jednání, které by mohlo vést k řešení tohoto stavu - a to zejména za přispění strany třetí - státní správy. Ano, také si myslím, že by dopravci a řidiči měli v tomto ohledu vést jednání, protože odbory jako takové řidičům - zaměstnancům rozhodně nepomůžou. Pokud to ISDČB s.r.o., jako dceřiná společnost ČESMAD Bohemia myslí vážně s jednáním, měli by pro to asi udělat první vstřícný krok, jinak výše citovaný výrok je jen alibismus.
Možná se dožiju stavu, kdy se situace v dopravě jako celku zlepší.