Pojištění právní ochrany řidiče

Pojištění právní ochrany AXA ASSISTANCE

     Sdružení řidičů CZ, o.s. zajistilo pro řidiče výhodné pojištění právní ochrany řidiče.

 

Rozsah pojištění  

Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době pojistné události pojištěným.

 

Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.

Nabízíme následující varianty pojištění v závislosti na rozsahu pojistných nebezpečí:

1.       Varianta pojištění právní asistence řidiče s pracovním právem  - 1900,-Kč ročně :

  

2.       Varianta pojištění právní asistence řidiče bez pracovního práva - 1200,-Kč ročně :

  

 

Pojistitel poskytne pojistné plnění do celkové výše 500 000 Kč, tento roční limit pojistného plnění se vztahuje na pojistné události každého jednotlivého pojištěného, které nastanou v průběhu pojistného období (1 rok).

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo v době trvání pojištění, tj. neřeší spory či situace, které vznikly před počátkem pojištění.


 

Pojištění právní asistence / vozidlo

Co je pojištění právní asistence? Proč je dobré mít takové pojištění? Nebo je to zbytečné? V jakých případech ho využiji? Na co všechno jsem pojištěn? Co všechno získám? Kdy takové pojištění využiji? Pokusíme se odpovědět na tyto nejzákladnější a nejčastější otázky.
 

Pojištění právní asistence / vozidlo je produkt zaměřený na pomoc řidičům. Ať už při výkonu povolání, tak i při soukromé cestě. Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem.
Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době pojistné události pojištěným. Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.
Pojištěný získá nejen možnost využití služeb právníka ( do výše 500 000Kč / rok), ale i zároveň asistenční službu při řešení jakéhokoliv problému na svých cestách. Jde o zprostředkování tlumočníka při policejní kontrole, nehodě, zajištění náhrady škody z dopravní nehody v ČR nebo v zahraničí (Zahraničí je členský stát Evropské Unie, nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor, s výjimkou České republiky; dále F.Y.R.O.M. (Makedonie),Chorvatsko, Srbsko, Kosovo, Černá Hora a Turecko), doručení finanční hotovosti do zahraničí na úhradu kauce, nebo pokuty a také právní pomoc při správním řízení. Mimo jiné Vám pracovníci asistenční služby, která je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu poskytnou pomoc při řešení problému, okamžitou pomoc právníka, tlumočníka či soudního znalce. Neocenitelná je například pomoc při dopravní nehodě, zejména v zahraničí. Pojištěný dostane okamžité rady odborníka jak postupovat, co podepsat a jakým způsobem řešit vzniklou situaci v jeho zájmu a tím zajistit co nejlepší podmínky pro případné správní řízení. Takové rady z pravidla pomohou pojištěnému předejít zbytečným průtahům a a pokutám za neúmyslné pochybení při řešení dopravní nehody, ať zaviněné nebo nezaviněné pojištěným. To oceníte zejména při takové události v zahraničí, kdy bývá nemalou bariérou i znalost místního jazyka a místních zákonů.
Toto pojištění lze rozšířit i o pojištění pomoci ve sporu se zaměstnavatelem - pracovní právo. To ocení zejména profesionální řidiči. V dnešní době se velmi rozmáhá snaha některých zaměstnavatelů snižovat veškeré náklady na provoz firmy, s níž jde ruku v ruce neoprávněné srážky ze mzdy za porušení či nedodržení čehokoliv, krácení a nevyplácení diet a nárokových položek mzdy řidiče. Tyto praktiky jsou dnes zcela běžné. Různé změny v odměňování řidičů, nezákonné postupy při výpočtech mzdy, ale i tlak na porušování Nř., 561/2006 a s tím spojené podvody a falešná potvrzení. Ve všech takových případech má pojištěný nárok na pomoc odborníků. Do takových situací se dostávají profesionální řidiči, jezdící několik tisíc kilometrů měsíčně prakticky každý den.Dokumenty ke stažení       :  http://soubory.proridice.eu/?dir=/AXA

Sjednání pojištění online  :  http://formulare.proridice.eu/moje/axa.htm

www.axa-assistance.cz

Dotazy a připomínky můžete psát na našem diskuzním foru :

 http://board.proridice.eu/viewtopic.php?f=7&t=644

 

Související článek : http://portal.proridice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=110:pojitni-pravni-asistence&catid=1:latest-news&Itemid=50

 

 

Banner