Exekuce zabavením řidičského průkazu je noční můrou všech řidičů.

Exekuce zabavením řidičského průkazu je noční můrou všech řidičů. Jak se bránit?

 

Řídit automobil bez řidičského oprávnění je samozřejmě technicky možné, ale všichni tak nějak tušíme, že to není dobrý nápad. Většina z nás auto používá dennodenně a neumíme si bez něj už život představit. Pro řidiče kamionů a další šoféry z povolání to platí dvojnásob. Proto je možnost „zabavení“ řidičáku v exekuci pro lidi skutečně velkým strašákem.

 

Právo „sahat“ lidem i na řidičská oprávnění exekutorům přinesla novela exekučního řádu, a to již od počátku roku 2013. Pozastavit řidičské oprávnění ovšem není možné v kterékoli exekuci, ale pouze v takové, kde se vymáhá nedoplatek výživného na nezletilé dítě. A na dlužníky to zjevně funguje. Jen od doby zavedení tohoto druhu postihu do poloviny roku 2015 klesl celkový dluh na výživném o tři miliardy.

 

Pokud jde o praktický průběh tohoto způsobu provedení exekuce, řídit nesmíte od chvíle, kdy je vám doručen exekuční příkaz, kterým bylo o pozastavení vašeho řidičského oprávnění rozhodnuto. Nemusíte se bát, že byste se o tom, že teď řídit nemůžete, nedozvěděli. Tento exekuční příkaz musí být totiž doručen do vlastních rukou. Dotčené rozhodnutí se souběžně doručuje i orgánu, který vede registr řidičů. Každopádně, pokud jste řidičem z povolání, je zde možnost domoci se, aby pozastavení vašeho řidičského oprávnění bylo zrušeno.

 

Je ale třeba, abyste v tomto smyslu podali exekutorovi návrh a správně doložili a prokázali, že řidičské oprávnění nutně potřebujete k obživě sebe a své rodiny. Pro laiky však sepsat takový návrh a dostatečně jej podložit těmi správnými listinami může být velmi těžké. Nejen mnozí řidiči z povolání tak raději rezignují a nechají své dluhy narůstat, aniž by na ně měli dále jak vydělávat.

 

„Účastníci exekučního řízení mnohdy vůbec netuší, jak které rozhodnutí správně napadnout a jaká mají práva, a tak raději nedělají nic a jen pasivně čekají, jak vše dopadne,“ říká k tomu bývalá prezidentka Exekutorské komory ČR Jana Tvrdková, která se kromě vedení exekučních řízení zabývá právě poskytováním tolik potřebné právní pomoci a poradenství v exekuci.

 

Články Vám přináší náš partner:

www.tvrdkova.cz

Banner