Konference pro autodopravce zveřejňuje páté téma

Jaké jsou nové trendy v silniční nákladní dopravě? Na co se zaměřují kontrolní orgány? Co trápí české autodopravce?

Nakladatelství Verlag Dashöfer, poskytovatel profesních informaci, zve na jednodenní odbornou konferenci Podnikání v autodopravě v roce 2017. Akce se uskuteční 1. listopadu 2016 v Praze. Cílem události je profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy. Náplň vystihuje motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“.

 

Na konferenci se na Vás těší sedm expertů, mezi nimiž budou zástupci Ministerstva dopravy ČR, Centra dopravního výzkumu, Centra služeb pro silniční dopravu, Policie ČR či Státního úřadu inspekce práce. Tolik odborníků na jednom místě, to je jedinečná příležitost pro účastníky konzultovat své zkušenosti z praxe!

Akce je určena pro majitele a ředitele dopravních firem, manažery a vedoucí dopravy, dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě. Záštitu akci vyjádřili Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu, Centrum služeb pro silniční dopravu, Společenství autodopravců Čech a Moravy, Ústav logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT a další subjekty.

Páté téma konference:

Účinné prosazování předpisů v sociální oblasti při silničních kontrolách Bc. Milan Špás Silniční kontroly jsou spolu s kontrolami v provozovnách dopravců velmi důležitým nástrojem k zajištění bezpečnosti na silnicích a podmínek rovné hospodářské soutěže. Přestože mají kontroloři k dispozici jen omezené množství informací, lze při dobře nastavených postupech dosáhnout velmi dobrých výsledků. Pokud dříve stačila analýza dat paměťové karty řidiče, tak v dnešní době je prakticky nemožné použít tato data bez předchozí důkladné kontroly záznamového zařízení. Přednáška bude zaměřena na harmonizované kontrolní postupy a nejčastější porušení. Své místo si najde i často diskutované téma - nedovolené manipulace s tachografy.

Další témata a podrobnosti o akci najdete na webových stránkách konference http://www.konference-autodoprava.cz/.