Milog - minimální mzda v evropě

Vážení řidiči, jistě všichni víte, že v roce 2015 zavedlo Německo minimální mzdu pro všechny, kteří pracují, tedy i jezdí v Německu. Každého rozumně smýšlejícího člověka napadne, že je to nesmysl, aby cizí stát diktoval zaměstnavatelům v jiném státě, jak má odměňovat svoje zaměstnance.

     Naše vláda jako vždy nic nekoná a tak zákon v Německu platí, i když se to řeší vBruselu. Dále tato minimální mzda platí i v Norsku a Rakousku v případě kabotáže , nyní nově se zavádí i ve Francii, pod názvem Loi Macron. A co by měla vláda udělat jako protiopatření? Jednoduchou věc, schválit zákon, kde bude stanoveno, že firmy se zahraničním majitelem budou v tuzemsku vyplácet stejnou minimální mzdu jako ve své zemi. Nejsme ovce,  abychom si vše nechali líbit, to se těm našim politikům nahoře líbit nebude. Proč si necháváme vše líbit? ….

     Řidič, který je v tuzemsku dobře a řádně placen by tento problém s minimální mzdou neměl ani pocítit. Pocítí to však v dobrém všichni řidiči, které tuzemský dopravce krátí na mzdě, nevyplácí vše jak má a stravné například uvádí ve mzdě.

     Všem řidičům by měl od zavedení minimální mzdy v jednotlivých státech, jejich zaměstnavatel začít počítat minimální mzdu ze státu, kde pracují. Tím by se jim měl zásadně zvýšit finanční příjem. Pokud jezdíte do Německa, Norska, Rakouska a nově i do Francie a jste přesvědčení, že máte stále nízkou mzdu, je možné, nebo jisté že Váš zaměstnavatel dosud neumí tuto minimální mzdu v uvedených státech spočítat, nebo čeká jak se situace vyvine a pak to začne řešit.   Pro tyto případy jsme ve spolupráci s naším partnerem spustili webové stránky, kde se zaměstnavatelé mohou seznámit s řešením daného výpočtu, který na základě stažených dat z karet řidičů a exportu přejezdu hranic sám spočítá minimální mzdu v uvedených státech a připraví výstupní report pro mzdovou účtárnu. Dopravci si tak ušetří spoustu času a peněz za manuální počítání mzdy a řidiči budou mít vždy přesně spočítanou mzdu za práci v uvedených státech. Pak je nepřekvapí ani kontrola ze strany německého celního úřadu. Je jen na Vás řidičích, kdy tuto stránku ukážete svému zaměstnavateli, ať máte správně spočítanou mzdu.

A na závěr odkaz na web :   
www.milog.cz

Banner