Názor německého kolegy

Při bouřlivé diskuzi na jednom německém řidičském diskuzním fóru se objevil jeden hodně zajímavý názor. A sice v tématu o víkendování v nákladním vozidle. Byl napsán rychle a určitě pod vlivem emocí. Snažím se přeložit ho doslovně, přemýšlejte nad smyslem, pokud možno neposuzujte formulace. Takže jeden německý kolega, přezdívkou Super Collega, který jezdí již dlouho a to mezinárodně, tzv. dálkově, napsal:

Chtěl jsem napsat trochu víc, ale chybí mi čas a trochu také chuť, s podrobnostmi se u takového komplexního tématu nedá zabývat. Proto nejdříve reaguji na příspěvek kolegy:

Citace:
Mělo by se zavést ustanovení, aby bylo možno provést druhou zkrácenou víkendovou pauzu, pak ale po třech týdnech celý týden placeného volna. Odpovídalo by to také zákoníku práce.

Vidím to taky tak. Bohužel nejsou zákony dost pružné a když budeme požadovat přísné dodržování současných ustanovení, takže každého pokutovat, tak se to nakonec dotkne zase jenom západoevropských pracovních míst. Protože firmy by pak musely brát náklady, které by byly ztrátové, nebo by se muselo jezdit více na prázdno.
Východoevropské firmy toto můžou kompenzovat prostřednictvím nízkých platů, a nízkých vedlejších a podnikových nákladů. Malé západoevropské firmy jsou donuceny k insolvenci, nebo se musí stáhnout z Evropského transportu, což stejně již většina udělala.
Východoevropští řidiči jsou tak levní, ti mají také dostatečný přísun nových řidičů, jednoduše se posílají autobusy napříč Evropou, nebo se jim postaví někde obytný kontejner.
Dokonce jsou západoevropské firmy, na kterou zrovna myslím, je jedna belgická, které si dokonce pořídily minibusy, jenom aby mohly východoevropské řidiče vozit sem a tam. Drahý západoevropský řidič má co dělat, jak se dostane k práci, já jezdím např. skoro 400km.
Rozumný evropský koloběh se za dva týdny nedá stihnout, leda že jsou výhodně pevní zákazníci na pravidelné lince. Kdo je závislý na burzách nákladů, ten má opravdu špatné karty.
Při třech týdnech k dispozici už by to vypadalo jinak. Za 3 týdny se zvládnou z pravidla také větší a vzdálenější Evropské koloběhy.

Položím ale jednu otázku. Hovoří se hodně o kabotáži. Také tady v souvislosti s peticí proti víkendování ve vozidlech. Moje otázka je:
Máme opravdu problém s kabotáží v celém rozsahu západní Evropy?
Moje odpověď:
Podle mých zkušeností a rozhovorů s východoevropskými kolegy, NE.

Je možné, že se tyto problémy sem a tam vyskytují, ale ne v takovém množství, jak se mediálně zveřejňuje. Naše pracovní místa se tímto likvidují o mnoho méně, než nerovnováhou nákladů mezi západními a východními transportními firmami a tím ovlivněné zadávání zakázek dovážejícími a vyvážejícími podniky. Západní dopravci to využívají tak, že buď, pokud právně možné, východoevropské řidiče napřímo zaměstnají, nebo používají schránkové firmy tak, že např. rumunské tahače zapřáhnou za španělské návěsy. Hodně dopravců na západě, kteří dříve vlastnili vozidla a zaměstnávali západoevropské řidiče, mají již jen návěsy, nebo již jen zprostředkovávají náklady. Rádo se to odůvodňuje nedostatkem řidičů. Že ale tyto firmy na západě tento nedostatek řidičů jejich nesociálním přístupem způsobily, o tom mlčí.
Východoevropský řidič a vozidla vyrostly jak houby po dešti, kdo často jezdí na jižní A3, nebo občas v Maďarsku směr Budapešť, i v noci, ten to vidí, co se tam děje. My jsme doslova převálcováni a zvýhodněno a podporováno je to evropskou politikou a západními firmami.
Samotné množství nákladních vozidel a řidičů ukazuje, že tak nelidské to nemůže být, žití ve vozidle, jak se u nás roznáší. Když se k tomu rozhodnu jezdit dálkově po Evropě, tak mi musí být také jasné, co to bude znamenat, totiž delší nepřítomnost z domova. Kdo to nechce, ten by si měl hledat příslušného zaměstnavatele. Že je ve východní Evropě v tomto směru méně možností je mi jasné, ale i tam se najdou firmy, kde se - logicky za méně peněz- dá jezdit tzv. okolo komína. Řidiči chtějí ale vydělat peníze, hudrování, jak jsou již dlouho pryč, je typické východoevropské mentalitě. Na konci je pro ně důležitý jen příjem, z toho si staví domy a když dům stojí a je zaplacen, hledají si opět práci v okolí. Pro západoevropské řidiče není na stavění domů vůbec pomyšlení při našich příjmech.
Když slyším zástupce Aktie in de transport jak mluví, názory řidiče, který je skoro každý týden doma, tak je mi jako evropskému dálkovému řidiči špatně. Oni jsou pomocí jejich akcí na nejlepší cestě k tomu, že zlikvidujou moje pracovní místo, petice toto způsobí také, proto jí odmítám. Každý řidič, hlavně evropský dálkový řidič, který požaduje, aby policie trávení víkendové přestávky ve vozidle pokutovala, odřezává vlastní pracovní místo. Protože pro východní dopravce zavést 2 týdenní rytmus není téma.

Teď bych se rád vyjádřil ke kontrolám v dobách odpočinku. Chci zdůraznit, že následovně napsaný text jsou mé názory vycházející z mých zkušeností a rozhovorů.
Můj otec byl 25 let policista, můj bývalý švagr je dnes pořád ještě policista se zkušenostmi z oblasti kontrol těžkých vozidel v Sasku a dnes je aktivní v policejních odborech v Sasku. To znamená, sem a tam byla příležitost k rozhovorům, které ovlivnily mé názory a obohatily mé vědomosti.

Chtěl bych zdůraznit, že mé názory nemusí odpovídat právním normám.

Sice neznám nařízení a služební pokyny BAG nebo policie v Německu, samozřejmě bych se mohl poptat, ale v pracovním právu je jasně definováno, co je přestávka. Přestávka je pro mě můj volný čas.
Takže když v mém volném čase zaklepe na dveře kontrolující úředník a bude mi vyprávět něco o všeobecné dopravní kontrole, dám mu můj osobní průkaz - ten může kontrolovat kdykoliv a technický průkaz. Tím to končí. To je zatím moje teorie, v praxi to nedělám, jsem kooperativní a nemám zájem se s kontrolním úředníkem pohádat. Respektuji jeho práci, již jen proto, že jsem v tomto prostředí vyrostl a podle toho se chovám.
Proto, abych mohl v nákladním vozidle sedět, nepotřebuji řidičský průkaz ani kartu řidiče, ani nemusím dokazovat, co jsem minulý týden dělal, tímto již odpadá všeobecná silniční kontrola, vozidlo se nepohybuje, nepodílí se aktivně na silničním provozu.
Jestliže kontrolující upozorní na kontrolu zákonných sociálních předpisů, je možno to podle mého názoru odmítnout, protože je zrovna doba přestávky, můj čas, kterým můžu svobodně nakládat. Něco jiného by bylo podezření z trestného činnu (ne přestupek), pak má kontrolující právo kontrolovat, kdy chce. K tomu musí být ale právně pevné podezření, to není v případě, kdy řidič provádí jeho 45 hodinovou přestávku a jinak nic jiného proti němu není. Paušální podezření je právně nepřípustné.
Vše ostatní může kontrolující úředník provést, když začne moje práce, nebo se mé vozidlo opět pohybuje.
Jeden argument, že v případě mé přestávky při kontrole nic dělat nemusím, protože se kontrolující úředník může sám obsloužit, také odpadá, ze služebně právních důvodů. BAG má proto již pravdu, když smysluplně říká, řidič by v případě kontroly přerušil jeho přestávku, protože by se při kontrole vyžadovaly od řidiče pracovní aktivity.
Stejně, jak by asi kontrolní orgán nepřišel ke mě domů ke stažení dat z karty řidiče a když už, bych je hned u dveří směl odmítnout a doporučil bych jim přijít v pondělí k mému vozidlu, stejně tak je můžu odmítnout v průběhu mého volného času.

Toto je můj názor vycházející z německého zákona. Ale jak jsem již zmínil, nedělám z toho drama, nemám co skrývat. Zajímavé by ale bylo se dovědět od nějakého právníka, jak se toto chová přesně a která práva a povinnosti při takových kontrolách jsou.

Ještě bych chtěl dodat, že podle mého názoru nejsou viníci řidiči a firmy z východní Evropy, ale chtiví supi ze západní Evropy, kteří této situace zneužívají. Že firmy na východě tyto šance na trhu poznaly a tím odpovídajíc investují, je úplně normální, západní evropan by postupoval úplně stejně. Samozřejmě nejsou na západě všichni chamtiví, spoustě firem v západní Evropě nezbývá nic jiného, než si obstarat levněji pracovní síly, jestliže chtějí dál obstát na evropském dálkovém transportním trhu.
Zde je ale zase nutno se optat Bruselu, ale odtud nepřichází žádné odpovědi. Vše chce Brusel regulovat, ale stejnou hladinu na východě a západě regulovat nechtějí, tady propagují tito lobbisté volný trh.

Banner