Vytisknout
Kategorie: Novinky pro řidiče
Zobrazení: 1415

Vyhodnocení - soutěže pro řidiče - VZORNÝ ŘIDIČ/KA

Vyhodnocení soutěže o vzorného řidiče/ky,  jezdící bez porušení směrnic a vyhlášek za rok 2011.

Firma Centrum dopravního vzdělání s.r.o. spolu se Sdružením řidičů CZ o.s. vyhlásili soutěž pro řidiče/ku z povolání, kteří se musí řídit směrnicemi 561/2006/ES, 3821/85/ES, vyhláškou MD 478/2006 Sb. nebo dohodou AETR, s názvem VZORNÝ ŘIDIČ/KA. Vítězem se stane ten/ta, který/á nebude mít na své paměťové kartě řidiče, či na záznamových listech (kolečkách) z analogového tachografu za rozhodné období, žádný přestupek proti nařízení 561/2006/ES, nařízení 3821/85/ES, popřípadě vyhlášce MD 478/2000 Sb. nebo dohodě AETR. V případě, že se soutěže nezúčastní řidič/ka, který/á by byl/a úplně bez přestupků, postupují dále do soutěže řidiči/ky, kteří budou mít menší porušení, ke kterým bude přiložen ruční výtisk, či ruční záznam se zdůvodněnímk danému porušení. V případě stejných výsledků, bude rozhodnuto losováním.


Dne 20.12.2011 byly vyhlášeny výsledky soutěže za období od 1.9.2011 do 30.11.2011:

 

1. místo – Jindřich Novák - mobilní pracoviště řidiče Tagra-Trucker

2. místo – Libor Posík - dárkový balíček od AXA ASSISTANCE s.r.o.
3. místo – neobsazeno

 

Dne 20.12.2011 byly vyhlášeny výsledky celoroční soutěže za rok 2011:

 

1. místo – Jindřich Novák – finanční odměna 3000,-Kč od www.cdvz.cz

2. místo – Libor Posík – pojištění právní ochrany od AXA ASSISTANCE s.r.o.
3. místo – neobsazeno - mobilní pracoviště řidiče Tagra-Trucker od TDT s.r.o.

 

Tímto všem řidičům blahopřejeme.

 

Velice nás všechny mrzí, že nebyl zájem ze strany řidičů, ceny jsou dosti hodnotné a jde o každého řidiče, aby měl vše v pořádku. Nevíme, zda je to nezájmem nebo strachem ze zjištění svých přestupků, které řidiče stejně dostihnou při policejních kontrolách. Zde mohl být řidič zdarma upozorněn na svoje přestupky a hlavně, jak těmto přestupkům předcházet.

 

Pravidla a web soutěže: http://soutez.proridice.eu