PETICE 2012 - zavedení odpovědnosti odesílatele

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petice za zavedení větší odpovědnosti odesílatele za dodržení
váhových limitů nákladních vozidel

  Sdružení řidičů CZ velmi bedlivě sleduje problematiku přetěžování nákladních vozidel. Obracíme se na Vás s žádostí o podporu naší snahy zavést spravedlivé rozdělení odpovědnosti mezi všechny subjekty realizující nákladní dopravu. Pouze rovnoměrně nastavená odpovědnost, tím i postihy při překročení povolených limitů, zamezí přetěžování nákladních vozidel. V současné době je největší odpovědnost na dopravci a řidiči. Odesílatel zboží nese odpovědnost za váhu nákladu pouze ve specifických a těžko prokazatelných případech. Jedině taková úprava zákona zamezí faktickému vyjetí přeloženého vozidla z místa nakládky. Stejně upravená odpovědnost platí i v některých státech EU, kde bezpochyby funguje i bez drahých a neefektivních systémů vysokorychlostního vážení.

Chceme, aby na veřejných komunikacích bylo bezpečno a účastníci nebyli ohrožování na životech přetíženými nákladními vozidly, proto žádáme úpravu zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Paragrafované znění zákona je v příloze této petice. 

Petiční archy ke stažení jsou ZDE.

Internetová petice a možnost přidat svůj hlas a zlepšit tak situaci na silnicích můžete na

INTERNETOVÁ  PETICE

Sdružení řidičů CZ, o.s.
Běhounkova 2302/1
Praha 5 158 00
IČO: 22834010
Banner