Nevyplacená mzda, firma v exekuci

Nevyplacená mzda, firma v exekuci

Připravili jsme pro Vás sérii článků, ve kterých zmíníme reálné problémy řidičů, k nimž se vyjádří náš partner, poskytovatel Pojištění právní asistence pojišťovna AXA ASSISTANCE. Dozvíme se, co pro své pojištěnce podnikne, jakým způsobem pomůže a co vše bude potřebovat k úspěšnému vyřešení případu. Více z webu http://www.proridice.eu

Ahoj,chci se zeptat, jak dostat svou výplatu od krachující firmy? Nastoupil jsem do firmy z Brna. Když jsem nastupoval, tak mi zástupce firmy tvrdil, že je vše ok, že vydělávají a práci mají jistou.

S tou prací to bylo jediné pravda, práci jim zajišťuje firma Cargo.
Ještě než jsem nastupoval, tak jsem se na vše ptal, protože mám nemocné dítě a dělám tuto práci proto, abych mu mohl koupit to, co potřebuje.
Firma mi začala být podezřelá už po 14 dnech, když mi nešel služební telefon a naskočil mi až po třech dnech s smskou : karta je opět aktivována. Paní vedoucí mi tvrdila, že ve Španělsku občas vypadává signál (že by až tak dlouho?), dělala ze mě troubu. Po třech týdnech, když jsem přijel domů na víkend, skočil jsem na internet a zjistil jsem, že jim exekutor zabavil dům, a že je v dražbě. Ale paní vedoucí mě stále utěšovala, že se o výplatu nemusím bát, že jim na výplaty dává spedice Cargo. Bylo mi to divné, ale řekl jsem si, že to do té výplaty vydržím a uvidím. Další týden jsem měl další šok, když mi volali z nějaké agentury a chtěli zabavit auto kvůli neplacení leasingu, tak jsem jezdil do konce měsíce a dal výpověď. Ale bohužel majitelka už se mnou nekomunikuje a výplatu jsem nedostal. No a teď už nemám ani na očkování dítěte a paní majitelka podniká dál a lže dalším řidičům, kteří jí naletěli jako já.

Jak má tedy řidič postupovat v takovém případě? Pomohou mi nějaké úřady? Mohu se přihlásit o sociální dávky? Jak se případně bránit, pokud řidič zjistí nějaké podezřelé okolnosti? To se opravdu v tomto státě nikdo slušných a pracovitých lidí nezastane? A podvodníci mohou dál slušné lidi okrádat?

Děkuji za Vaši reakci. Karel z Brna

 


Z popisované situace vyplývá, že zaměstnavatel s největší pravděpodobností dosud není v insolvenci. V takovém případě je nutné mzdové nároky uplatňovat občanskoprávní cestou, tj. žalobou (resp. návrhem na vydání platebního rozkazu) u okresního soudu dle sídla zaměstnavatele na zaplacení dlužné částky. Pokud zaměstnavatel dlužnou částku neuhradí ani po vydání pravomocného rozhodnutí soudu, je možné iniciovat exekuční řízení.

 

Odlišná situace by nastala, pokud by vůči zaměstnavateli bylo zahájeno insolvenční řízení (z důvodu úpadku, tj. déle dobé neschopnosti hradit své splatné závazky vůči více věřitelům). V takovém případě je nutno dlužné mzdové nároky uplatnit u insolvenčního správce, není je však nutné přihlašovat do insolvenčního řízení. Jsou-li uplatněny ve výši, která odpovídá účetnictví zaměstnavatele, jsou automaticky uznány a uspokojeny přednostně.

 

Zároveň je v případě insolvence zaměstnavatele možné požádat úřad práce o (částečnou) úhradu pracovněprávních pohledávek. Tento postup je upraven zvláštním zákonem č. 118/2000 Sb. (o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele). Ve stručnosti možno říci, že zaměstnanec může ve lhůtě 5 měsíců a 15 dnů od chvíle, co úřad práce zveřejnění informaci o zahájení insolvence, uplatnit u tohoto úřadu práce své mzdové pohledávky za kterékoli 3 měsíce rozhodného období. Rozhodným obdobím se rozumí sedm měsíců – tři před a tři po měsíci, ve kterém bylo insolvenční řízení zahájeno. Zároveň je však stanoven horní limit, do kterého může jednotlivým zaměstnancům úřad práce mzdu uhradit, který je stanoven jako 1,5 násobek průměrné mzdy za předchozí kalendářní rok (36.478,- Kč).

 

V této souvislosti je však třeba konstatovat, že nejčastěji naše klienty zastupujeme v situaci první, kdy zaměstnavatel sice mzdu dluží, avšak insolvenční řízení vůči němu dosud zahájeno nebylo, a je tak nutno nároky uplatňovat ve standardním občanskoprávním řízení. I tyto spory však mohou trvat relativně dlouhou dobu - měsíce a v případě neochoty zaměstnavatele mzdu dobrovolně uhradit a nutnosti jejího exekučního vymáhání i roky. Náklady na tyto spory pak v průměru dosahují cca 30.000,- Kč, jež za naše klienty samozřejmě v plném rozsahu díky sjednanému pojištění právní asistence hradíme.

 

Za AXA assistance odpověď vypracoval Mgr. Tatoušek